Skoči na vsebino

MINISTRICA ZA FINANCE

mag. Mateja Vraničar Erman

Mateja Vraničar Erman je leta 1989 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 1997 pa je zaključila študij MPA (magisterij iz javne uprave) na Harvard University, Law School in JF Kennedy School of Government.

 

Od leta 1989 do 1993 je bila zaposlena na Ministrstvu za zunanje zadeve, od leta 1993 dalje pa na Ministrstvu za finance, kjer je opravljala različne naloge, predvsem v organizacijskih enotah ministrstva, pristojnih za oblikovanje carinskega in davčnega sistema. Tako je na primer koordinirala in vodila pripravo prvega slovenskega carinskega zakona ter izvedbenih predpisov, ki so temeljili na evropskem carinskem sistemu, delovala kot vodja Oddelka za sistem posrednih davkov in kasneje kot vodja Sektorja za davčni in carinski sistem v Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov. Od aprila 2010 do februarja 2012 in od marca 2013 do septembra 2016 je bila državna sekretarka na Ministrstvu za finance, prvenstveno odgovorna za področje davčnega in carinskega sistema, proračuna in javnega računovodstva. V vmesnem času  se je posvečala strokovnemu delu na področju oblikovanja davčnega sistema, ko je bila tudi vodja Sektorja za splošne davčne zadeve in analize. Od septembra 2016 opravlja funkcijo ministrice za finance.