Skoči na vsebino

KDO JE KDO

Generalni sekretar

Andrej Verhovnik Marovšek
T: 01 369 6350

E: andrej.verhovnik(at)mf-rs.si

Generalna direktorica

Direktorat za finančni sistem

Urška Cvelbar
T: 01 369 6703

E: urska.cvelbar(at)mf-rs.si

Generalni direktor

Direktorat za zakladništvo

mag. Marjan Divjak
T: 01 369 6410

E: marjan.divjak(at)mf-rs.si

Generalna direktorica

Direktorat za proračun

mag. Irena Drmaž
T: 01 369 6471

E: irena.drmaz(at)mf-rs.si

Generalna direktorica

Direktorat za javno računovodstvo

Milena Bremšak
T: 01 369 6011

E: milena.bremsak(at)mf-rs.si

Generalna direktorica

Direktorat za javno premoženje

Monika Pintar Mesarič
T: 01 369 6670

E: monika.pintar-mesaric(at)mf-rs.si