Skoči na vsebino

UREDBA O DOKUMENTIH RAZVOJNEGA NAČRTOVANJA IN POSTOPKIH ZA PRIPRAVO PREDLOGA DRŽAVNEGA PRORAČUNA IN PRORAČUNOV SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

Ministrstvo za finance skladno z 8. členom Poslovnika Vlade Republike Slovenije za zainteresirano javnost in organizacije civilne družbe objavlja

 

Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti.

Rok za pripombe je 08. maj 2007 na elektronski naslov: gp.mf@gov.si.

 

Priloga: Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti