Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVIDENTIRANJE IZDATKOV ZA CILJNE RAZISKOVALNE PROGRAME IN DRUGE NACIONALNE PROGRAME

Vsem neposrednim uporabnikom proračuna

Komisija za reševanje metodoloških vprašanj s področja javnih financ je na 7. seji dne 6.12.2006 sprejela sklep glede evidentiranja izdatkov za raziskovalne projekte v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (v nadaljnjem besedilu: CRP), ki se upoštevajo od 1. januarja 2007 dalje.


V primeru, da organ državne uprave naroči izdelavo raziskovalnega projekta v okviru CRP-a ali v okviru drugih nacionalnih programov, in so izpolnjeni pogoji za obdavčitev z davkom na dodano vrednost, se to obravnava kot opravljena storitev za državni organ.

Državni organ opravi plačilo izvajalcu, ne glede na to ali je izvajalec zasebno podjetje, javni zavod ali druga oblika pravne osebe, kot plačilo za opravljeno storitev, ki se evidentira na kontih podskupine 402 - Izdatki za blago in storitve.


Izhajajoč iz 3. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 21/06 – UPB4; v nadaljnjem besedilu: ZDDV) so predmet davka na dodano vrednost dobave blaga oziroma storitev, če so komulativno izpolnjeni štiri pogoji:

  • dobave mora opraviti davčni zavezanec;
  • v okviru opravljanja svoje dejavnosti;
  • na davčnem območju Slovenije;
  • za plačilo.

Dobave, ki izpolnjujejo vse štiri pogoje se štejejo za obdavčljiv promet.


V kolikor so pri CRP-ih izpolnjeni pogoji iz 3. člena ZDDV, je potrebno obračunati davek na dodano vrednost, razen če z ZDDV ni predpisana oprostitev plačila DDV. Izstavitelj računa, ki je zavezanec za DDV, mora v primeru, da je opravil oproščen promet blaga ali storitve navesti določbo zakona, ki določa oprostitev.

 

Marija JANC
generalna direktorica

                                                                  
mag. Alenka BRATUŠEK
generalna direktorica