Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPREMEMBA ZAKONODAJE S PODROČJA REVIDIRANJA

Dne 27. maja 2014 sta bili v Uradnem listu EU objavljeni Direktiva 2014/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze (v nadaljevanju: Direktiva) in Uredba (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES (v nadaljevanju: Uredba). Uredba bo v celoti zavezujoča in se bo po dveh letih od objave neposredno uporabljala v vseh državah članicah, Direktivo pa bo potrebno implementirati v nacionalno zakonodajo v dveh letih od sprejema, t.j. do sredine leta 2016.

 

Glavni cilji prenove so:

•             natančno pojasniti vlogo zakonitega revizorja,

•             okrepiti neodvisnost in strokovno skrbnost zakonitega revizorja,

•             olajšati čezmejno opravljanje storitev obvezne revizije v EU,

•             prispevati k bolj dinamičnemu revizijskemu trgu v EU,

•            izboljšanje nadzora nad zakonsko določenimi revizorji in usklajevanje revizijskega nadzora s strani pristojnih organov v EU.

 

Zaradi pomembnih novih rešitev, ki jih prinašata Uredba ter Direktiva, bo z njima potrebno uskladiti tudi nacionalno zakonodajo, da bo zagotovila ustrezne podlage za visoko kakovostno revidiranje in učinkovit nadzor. 

 

Evropska komisija države članice poziva k posredovanju vprašanj oziroma tem, ki se v zvezi z implementacijo revizijske reforme posamezni državi zdijo najbolj pomembna.  

 

Ministrstvo za finance javnost poziva k posredovanju konkretnih mnenj, vprašanj oziroma predlogov  v zvezi z revizijsko reformo in predlaga, da specifična vprašanja vnese neposredno v priložen obrazec.

 

Zbiranje mnenj bo potekalo do 29. avgusta 2014 na elektronski naslov: emilija.gustin(at)mf-rs.si.