Skoči na vsebino

PODALJŠANJE ROKA ZA ZBIRANJE PRIJAV KANDIDATOV ZA ČLANE FISKALNEGA SVETA

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) Vlada Republike Slovenije objavlja spremembo:

 

javnega poziva za javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane Fiskalnega sveta, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/15 z dne 7. 8. 2015, Ob-2760/15.

 

Peti odstavek javnega poziva se spremeni tako, da se glasi:

»Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami do vključno 29. septembra 2015 na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana, z označbo "za javni poziv št. 110-62/2015 za člane Fiskalnega sveta" ali na elektronski naslov: gp.mf(at)gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom«.

 

Spremenjen rok za prijavo velja za vse vloge, prispele po objavi spremembe v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

mag. Darko Krašovec

generalni sekretar