Skoči na vsebino

ODPRTI JAVNI POZIV ZA ČLANE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. APRIL 2017

Na podlagi 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1) in Sklepa ministrice za finance o imenovanju in nalogah strokovne komisije za pripravo predloga kandidatov za člane nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (št. 013-8/2017/1 z dne 3. 4. 2017), strokovna komisija objavlja odprti javni poziv za člane nadzornega sveta družbe Slovenski državni holding, d. d.