Skoči na vsebino

ODPRTI JAVNI POZIV ZA ČLANE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. 2017

Na podlagi 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) ter sklepa ministrice za finance o imenovanju in nalogah strokovne komisije za pripravo predloga članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (št. 013-19/2016/1 z dne 21. 12. 2016), strokovna komisija objavlja odprti javni poziv za člane nadzornega sveta družbe Slovenski državni holding, d. d.