Skoči na vsebino

ODPRTI JAVNI POZIV ZA ČLANE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D.

V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije številka 01411-4/2015/2 z dne 6. 3. 2015 in na podlagi 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) ter sklepa ministra za finance o imenovanju in nalogah strokovne komisije za pripravo predloga članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (št. 013-15/2015/1 z dne 15. 5. 2015), strokovna komisija objavlja odprti javni poziv za člane nadzornega sveta družbe Slovenski državni holding, d. d.