Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

Objava seznama javnih naročil, oddanih v letu 2016, katerih ocenjena vrednost je nižja  od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; ZJN-3) ter enaka ali višja od 10.000 evrov brez DDV, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3

Naziv naročila:Dobava tuje periodike za leto 2018
Datum objave:7. 11. 2017
Rok za oddajo ponudb:

21. 11. 2017 do 12:00 ure

Datum odpiranja

21. 11. 2017 ob 12:10 uri

Razpisna dokumentacija:

Vabilo in navodila ponudnikom - priponka pdf

Vabilo in navodila ponudnikom - priponka doc

Ponudbeni predračun

Odgovori na vprašanja:

Portal javnih naročil

Naziv naročila:Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema MFERAC
Datum objave:9. 3. 2017
Rok za oddajo ponudb:

25. 10. 2017 do 10. ure 

Datum odpiranja

26. 10. 2017 ob 11. uri

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija, Generične tehnološke zahteve

1. Sprememba razpisne dokumentacije - priponka pdf

2. Sprememba razpisne dokumentacije -  priponka zip

3. Sprememba razpisne dokumentacije -  priponka zip

4. Sprememba razpisne dokumentacije – priponka zip, Povabilo in navodilo gospodarskim subjektom (popravki)

5. Sprememba razpisne dokumentacije – priponka zip, Povabilo in navodilo gospodarskim subjektom (zadnja verzija)

6. Obvestilo o zadržanju postopka 

 

Obveščamo vas, da je naročnik v odprtem postopku z oznako ODMFERAC16, katerega predmet je »Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema MFERAC« sprejel sklep o zadržanju postopka št. 4300-14/2016/65 z dne 28. 8. 2017 do pravnomočnosti odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o vloženem zahtevku za revizijo v predmetnem postopku.

 V zvezi z nadaljnjimi postopkovnimi ravnanji bo naročnik obveščal ponudnike preko portala javnih naročil.

 

7. Obvestilo o nadaljevanju postopka

 

Odgovori na vprašanja:

Portal javnih naročil