Skoči na vsebino

SPLOŠNA SLUŽBA

Stik

Naslov:Splošna služba
Prežihova 4
1000 Ljubljana
Telefon:01/369 6640
Vodja:Marta Kristan

Predstavitev

Glavne naloge Splošne službe:

  • izvajanje postopkov javnega naročanja za ministrstvo;
  • organizacija službenih poti;
  • upravljanje s tajnimi podatki;
  • upravljanje z dokumentarnim in arhivskih gradivom;
  • vodenje in urejanje knjižnice ministrstva;
  • obrambno in krizno načrtovanje ministrstva;
  • zagotavljanja varstva pri delu in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za zaposlene;
  • upravljanje z vozili in opravljanje prevozov za zaposlene;
  • vzdrževanje osnovnih sredstev in koordinacija dela z upravljavcem pri vzdrževanju objektov.