Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE

Stik

Naslov:Služba za informacijske tehnologije in storitve
Cankarjeva 18
1000 Ljubljana
Telefon: 01/369 6100
Vodja: mag. Andreja Sladoje Jemec

Predstavitev

  • strateško načrtovanje in obvladovanje razvoja/prenove/vzdrževanja informacijskega sistema na področju priprave in izvrševanja proračuna, zakladniškega poslovanja, javnega premoženja in kadrovsko računovodskem področju ter zagotavljanje njihove skladnosti z zakonskimi in drugimi predpisi;
  • celovito upravljanje informacijskega sistema in storitev, z namenom uravnoteženja informacijske podpore na področju priprave in izvrševanja proračuna, zakladniškega poslovanja, javnega premoženja in kadrovsko računovodskem področju;
  • oblikovanje novih poslovnih procesov (povezava z ostalimi funkcijami v organizaciji);
  • izboljšanje dostopnosti podatkov (na ravni celotne organizacije  in podpora  novim načinom vpogleda v podatke);
  • načrtovanje, organiziranje in izvajanje računalniške podpore ministrstva;
  • načrtovanje in izvajanje vzdrževanja informacijskih sistemov, ki so razviti za potrebe delovanja ministrstva in  ostalih organov,  ki uporabljajo rešitve Ministrstva za finance (MFERAC, Appra  idr);
  • koordiniranje aktivnosti s področja informatike z ministrstvom, pristojnim za javno upravo;
  • organiziranje in izvajanje drugih nalog na področju informatike.