Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE

Stik

Naslov:Služba za informacijske tehnologije in storitve
Cankarjeva 18
1000 Ljubljana
Telefon: 01/369 6100
Vodja: mag. Andreja Sladoje Jemec

Predstavitev

  • strateško načrtovanje in obvladovanje razvoja/prenove/vzdrževanja informacijskega sistema na področju priprave in izvrševanja proračuna, zakladniškega poslovanja, javnega premoženja in kadrovsko računovodskem področju ter zagotavljanje njihove skladnosti z zakonskimi in drugimi predpisi;
  • celovito upravljanje informacijskega sistema in storitev, z namenom uravnoteženja informacijske podpore na področju priprave in izvrševanja proračuna, zakladniškega poslovanja, javnega premoženja in kadrovsko računovodskem področju;
  • oblikovanje novih poslovnih procesov (povezava z ostalimi funkcijami v organizaciji);
  • izboljšanje dostopnosti podatkov (na ravni celotne organizacije  in podpora  novim načinom vpogleda v podatke);
  • načrtovanje, organiziranje in izvajanje računalniške podpore ministrstva;
  • načrtovanje in izvajanje vzdrževanja informacijskih sistemov, ki so razviti za potrebe delovanja ministrstva in  ostalih organov,  ki uporabljajo rešitve Ministrstva za finance (MFERAC, Appra  idr);
  • koordiniranje aktivnosti s področja informatike z ministrstvom, pristojnim za javno upravo;
  • organiziranje in izvajanje drugih nalog na področju informatike.