Skoči na vsebino

PRAVNA SLUŽBA

Stik

Naslov:Pravna služba
Prežihova 4
1000 Ljubljana
Telefon: 01/369 6340
Vodja: Damjana Mlakar

 

Predstavitev

Pravna služba opravlja naloge, ki se nanašajo na:  

  • sodelovanje pri reševanju pravnih zadev, pravno svetovanje;
  • sodelovanje pri pripravi sistemskih rešitev in predpisov ter internih aktov;
  • sodelovanje s strokovnimi službami vlade, državnega zbora, državnega odvetništva in drugih državnih organov na pravnem področju;
  • informacije javnega značaja;
  • skrb za varstvo osebnih podatkov;
  • obveščanje zaposlenih o izvajanju zakonodaje s področja integritete in protikorupcijske zakonodaje;
  • pravni pregled pogodb in drugih listin;
  • priprava tožb, vodenje in odločanje v upravnih postopkih na I. in II. stopnji;
  • postopki pred sodiščem Evropskih skupnosti