Skoči na vsebino

KADROVSKA SLUŽBA

Stik

Naslov:Kadrovska služba
p.p. 644
1001 Ljubljana
Telefon: 01/369 6641
Vodja: Teja Torkar

 

Predstavitev

  • opravlja naloge v zvezi uveljavljanjem pravic iz delovnega razmerja, zdravstvenega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za ministrstvo, Urad za preprečevanje pranja denarja, Urad za nadzor proračuna in Sklad RS za nasledstvo, javni sklad;
  • načrtovanje in predlaganje ukrepov kadrovske politike ministrstva;
  • načrtovanje zaposlovanja;
  • spremljanje razvoja kadrov;
  • priprava in izvajanje Načrta izobraževanja;
  • priprava notranjih predpisov s področja delovnih razmerij, tudi za Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna in Sklad Republike Slovenije za nasledstvo, javni sklad;
  • skrb za zdravje zaposlenih (izvedba preventivnih zdravstvenih pregledov) in zagotavljanje zdravega in varnega delovnega okolja;
  • aktivnosti, povezane z izvajanjem Načrta integritete in njegovim akcijskim načrtom ter skrb za dostojanstvo in enake možnosti zaposlenih;
  • vodenje evidence delovnega časa;
  • priprava podatkov in listin za izvedbo obračuna plač in drugih osebnih prejemkov za javne uslužbence ministrstva.