Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KADROVSKA SLUŽBA

Stik

Naslov:Kadrovska služba
p.p. 644
1001 Ljubljana
Telefon: 01/369 6641
Vodja: Teja Torkar

 

Predstavitev

  • opravlja naloge v zvezi uveljavljanjem pravic iz delovnega razmerja, zdravstvenega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za ministrstvo, Urad za preprečevanje pranja denarja, Urad za nadzor proračuna in Sklad RS za nasledstvo, javni sklad;
  • načrtovanje in predlaganje ukrepov kadrovske politike ministrstva;
  • načrtovanje zaposlovanja;
  • spremljanje razvoja kadrov;
  • priprava in izvajanje Načrta izobraževanja;
  • priprava notranjih predpisov s področja delovnih razmerij, tudi za Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna in Sklad Republike Slovenije za nasledstvo, javni sklad;
  • skrb za zdravje zaposlenih (izvedba preventivnih zdravstvenih pregledov) in zagotavljanje zdravega in varnega delovnega okolja;
  • aktivnosti, povezane z izvajanjem Načrta integritete in njegovim akcijskim načrtom ter skrb za dostojanstvo in enake možnosti zaposlenih;
  • vodenje evidence delovnega časa;
  • priprava podatkov in listin za izvedbo obračuna plač in drugih osebnih prejemkov za javne uslužbence ministrstva.