Skoči na vsebino

NAVODILO POSREDNIM PU

Navodila proračunskim uporabnikom za posredovanje vlog Upravljavcu sredstev sistema EZR države

Proračunski uporabnik (v nadaljevanju: PU) posreduje napoved vloge preko spletnega programa EZRLKV (link http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/upravljanje_denarnih_sredstev_sistema_ezr_drzave/spletni_program_ezrlkv/) do 12. ure en dan pred pologom vloge. Upravljavec sredstev sistema EZR države bo vlogo potrdil še isti dan do 14. ure. Potrjena vloga se zabeleži v spletnem programu EZRLKV pod rubriko sklenjeni posli (vloga je podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom).

PU na dan pologa izvrši nakazilo vloge na zakladniški podračun do 9.30 ure. Številka zakladniškega podračuna in pripadajoči sklic za nakazilo vloge je sestavni del obrazca za napoved vloge (rubrika sklenjeni posli).

Na dan zapadlosti vloge Upravljavec sredstev sistema EZR države do 10. ure prenese sredstva vloge in pripadajoče obresti iz zakladniškega podračuna na podračun PU, ki je položil vlogo.

V primeru dodatnih pojasnil lahko pokličete oz. nam pošljite mail:

  • Sonja Zupančič Hribar tel: 01/369 6383, e-mail: sonja.zupancic(at)mf-rs.si:
  • Milena Ferle tel: 01/369 6371, e-mail: milena.ferle(at)mf-rs.si:
  • Irena Medved tel: 01/369 6431, e-mail: irena.medved(at)mf-rs.si.