Skoči na vsebino

SEKTOR ZA ZALEDNE OPERACIJE IN GLAVNE KNJIGE ZAKLADNICE

Stik

Naslov:

Sektor za zaledne operacije in glavne knjige zakladnice
Beethovnova 11
1000 Ljubljana

Tajništvo:

01/369 6420

Telefaks:

01/369 6439

Vodja:

Kristina Pišl Toličič

Telefon:

01/369 6457

Sektor za zaledne operacije in glavne knjige zakladnice opravlja naloge, ki se nanašajo na:

sodelovanje pri pripravi sistemskih rešitev in pravnih podlag, ki se nanašajo na naloge sektorja.

Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin

Premoženjska bilanca

(e-kontakt: mf.pb(at)mf-rs.si)

 

Naloge GKZ na tem področju so:

 • priprava poročila kot akta vlade;
 • zbiranje podatkov premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov države in občin,
 • kontrola, konsolidacija ter analiziranje zbranih podatkov,
 • nudenje strokovne pomoči proračunskim uporabnikom pri sestavi premoženjske bilance,
 • priprava aplikativne podpore proračunskim uporabnikom za sestavo premoženjske bilance,
 • konsolidiranje premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov države in občin ter
 • sodelovanje pri pripravi pravnih podlag.

Računovodstvo upravljanja denarnih sredstev sistema EZR države

Računovodstvo upravljanja denarnih sredstev sistema EZR države

(e-kontakt: mf.zp(at)mf-rs.simf.sgkz(at)mf-rs.si)

 

Računovodstvo upravljanja denarnih sredstev sistema EZR države zajema:

 • vodenje računovodstva upravljanja denarnih sredstev sistema EZR države,
 • oblikovanje računovodskega sistema (metodologije) upravljanja denarnih sredstev sistema EZR države in občin,
 • sodelovanje pri oblikovanju podpore upravljanju denarnih sredstev sistema EZR države in
 • sodelovanje pri pripravi pravni podlag
 • sodelovanje pri upravljanju denarnih sredstev sistema EZR države