Skoči na vsebino

SEKTOR ZA ANALIZE, UPRAVLJANJE S TVEGANJI IN FINANČNO STATISTIKO

Področja

 • Naloge sektorja
 • Področje analiz
 • Področje upravljanja s tveganji
 • Področje finančne statistike

Stik

Naslov:

Sektor za analize, upravljanje s tveganji in finančno statistiko
Beethovnova 11
1502 Ljubljana

 

Telefon:

01/369 6464

Telefaks:

01/369 6439

Vodja:

mag. Leo Knez

 

Naloge sektorja

Osnovne naloge Sektorja za analize, upravljanje s tveganji in finančno statistiko se nanašajo na:

(1) Sodelovanje, oblikovanje in soodločanje pri pripravi predlogov strategij in izhodišč zadolževanja.

(2) Upravljanje s tveganji in dolgom državnega proračuna.

(3) Poročanje o dolgu državnega proračuna in upravljanju denarnih sredstev EZR.

Področje analiz

 • Upravljanje in analiziranje portfelja državnega dolga in strukturiranih dolžniških finančnih instrumentov zadolževanja.
 • Sodelovanje pri pripravi naložbene in obrestne politike pri upravljanju z denarnimi sredstvi sistema EZR države.
 • Sodelovanje pri pripravi sistemskih rešitev ter vodenje in razvoj lastnih uporabniških IT programskih rešitev.

Področje upravljanja s tveganji

 • Ocenjevanje izpostavljenosti likvidnostnemu in tržnim tveganjem na dolžniških kapitalskih trgih.
 • Ocenjevanje kreditnega in obrestnega tveganja pri upravljanju z denarnimi sredstvi sistema EZR države.

Področje finančne statistike

 • Poročanje o stanju in servisiranju dolga državnega proračuna ter upravljanju z denarnimi sredstvi sistema EZR države domačim in mednarodnim institucijam.
 • Sodelovanje pri izdelavi in implementacija predlogov strategij in sistemskih rešitev na področju finančne statistike ter sodelovanje pri pripravi metodologije statistike dolga državnega proračuna.