Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA ANALIZE, UPRAVLJANJE S TVEGANJI IN FINANČNO STATISTIKO

Področja

 • Naloge sektorja
 • Področje analiz
 • Področje upravljanja s tveganji
 • Področje finančne statistike

Stik

Naslov:

Sektor za analize, upravljanje s tveganji in finančno statistiko
Beethovnova 11
1502 Ljubljana

 

Telefon:

01/369 6464

Telefaks:

01/369 6439

Vodja:

mag. Leo Knez

 

Naloge sektorja

Osnovne naloge Sektorja za analize, upravljanje s tveganji in finančno statistiko se nanašajo na:

(1) Sodelovanje, oblikovanje in soodločanje pri pripravi predlogov strategij in izhodišč zadolževanja.

(2) Upravljanje s tveganji in dolgom državnega proračuna.

(3) Poročanje o dolgu državnega proračuna in upravljanju denarnih sredstev EZR.

Področje analiz

 • Upravljanje in analiziranje portfelja državnega dolga in strukturiranih dolžniških finančnih instrumentov zadolževanja.
 • Sodelovanje pri pripravi naložbene in obrestne politike pri upravljanju z denarnimi sredstvi sistema EZR države.
 • Sodelovanje pri pripravi sistemskih rešitev ter vodenje in razvoj lastnih uporabniških IT programskih rešitev.

Področje upravljanja s tveganji

 • Ocenjevanje izpostavljenosti likvidnostnemu in tržnim tveganjem na dolžniških kapitalskih trgih.
 • Ocenjevanje kreditnega in obrestnega tveganja pri upravljanju z denarnimi sredstvi sistema EZR države.

Področje finančne statistike

 • Poročanje o stanju in servisiranju dolga državnega proračuna ter upravljanju z denarnimi sredstvi sistema EZR države domačim in mednarodnim institucijam.
 • Sodelovanje pri izdelavi in implementacija predlogov strategij in sistemskih rešitev na področju finančne statistike ter sodelovanje pri pripravi metodologije statistike dolga državnega proračuna.