Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIPRAVA PREMOŽENJSKE BILANCE

  1. Uvod
  2. Zavezanci
  3. Metodologija
  4. Obrazci

Povezave na sorodne strani

1. Uvod

Zbiranje premoženjskih bilanc državnih in občinskih proračunskih uporabnikov se je na dan 31. decembra 2013 preneslo z Ministrstva za finance in občin na AJPES. Ta je na podlagi zahtev ministrstva pripravil spletno aplikacijo za vnos in oddajo premoženjskih bilanc, pri čemer se bodo vse premoženjske bilance proračunskih uporabnikov (nekdanji obrazci P1 in P3), občin (nekdanji obrazci P5) in države (nekdanji obrazec P7) pripravljale avtomatično.

2. Zavezanci

 

 

Na podlagi 93. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12, v nadaljevanju ZJF) so zavezanci za poročanje:

  1. neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, upravljavec sredstev sistema EZR države, v nadaljevanju NPU in PPU države;
  2. neposredni in posredni uporabniki občinskih proračunov, upravljavci sredstev sistemov EZR občin v nadaljevanju NPU in PPU občine;
  3. občine.

 

 

3. Metodologija

 

Metodologija za pripravo premoženjskih bilanc je določena v Pravilniku o pripravi konsolidirane premoženjske bilnace države in občin (Uradni list RS, št. 106/2013).

 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11737 

 

4. Obrazci

Obrazci in navodila so objavljeni na spletni strani AJPES:

 

www.ajpes.si/Letna_porocila/Pravne_osebe_javnega_prava/Premozenjske_bilance