Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREMOŽENJSKA BILANCA

Splošno o konsolidirani premoženjski bilanci države in občin

Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin prikazuje konsolidirano stanje premoženja države in občin na dan 31. decembra. Izhodišče za njeno sestavo so podatki bilanc stanja proračunskih uporabnikov in poslovnih knjig, zmanjšani za vrednosti terjatev in obveznosti med proračunskimi uporabniki, ki se medsebojno pobotajo. Sistem konsolidacije zajema:

  • metodologijo, ki je predpisana s Pravilnikom o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin ter prilogami, ki so njegov sestavni del;
  • Upravo Republike Slovenije za javna plačila, ki vodi register proračunskih uporabnikov in je izhodišče za sestavo seznama zavezancev za sestavo premoženjske bilance;
  • proračunske uporabnike, ki sestavijo premoženjske bilance in pred tem izvedejo pobot na 1. ravni (zmanjšanje terjatev/obveznosti do proračunskih uporabnikov istega proračuna);
  • vse občine, pri katerih se na podlagi premoženjskih bilanc, prejetih s strani svojih proračunskih uporabnikov, izvede pobot na 2. ravni (zmanjšanje terjatev/obveznosti iz naslova kapitalskih naložb v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki so v njihovi lasti);
  • država, pri kateri se na podlagi premoženjskih bilanc, prejetih s strani proračunskih uporabnikov državnega proračuna, izvede pobot na 2. ravni  in sestavi premoženjsko bilanco države:
  • iz premoženjskih bilanc občin in premoženjske bilance države se sestavi konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin, ki je priloga poročila kot akta vlade ( pred tem se izvede pobot na 3. ravni (zmanjšanje terjatev/obveznosti med proračunskimi uporabniki, ki ne pripadajo istemu podračunu)).

 

Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin

Poročilo o konsolidirani premoženjski

bilanci države in občin na dan

(PKPBDO)

Konsolidirana premoženjska

bilanca države in občin na dan

(KPBDO)

Sklep Vlade RS
31.12.2018: PKPBDO 31.12.2018: KPBDO37. redna seja dne 27.6.2019.
31.12.2017: PKPBDO (1.800 KB)31.12.2017: KPBDO (101KB)272. dopisna seja dne 5.9.2018.

31.12.2016: PKPBDO (2.189 KB)

 

31.12.2016: KPBDO (129KB)

141. redna seja,

dne 29.6.2017

31.12.2015: PKPBDO (2.115 KB)31.12.2015: KPBDO (134KB)

94. redna seja,

dne 30.6.2016

31.12.2014: PKPBDO (2.115 KB)31.12.2014: KPBDO (134KB)

45. redna seja,

dne 9.7.2015

31.12.2013: PKPBDO (2.179 KB)31.12.2013:KPBDO (132KB)

67. redna seja,

dne 24.7.2014

31.12.2012: PKPBDO (1.509 KB)31.12.2012:KPBDO (140KB)

15. redna seja,

dne 26.6.2013

31.12.2011: PKPBDO (1.472 KB)31.12.2011:KPBDO (140 KB)

21. redna seja,

dne 5.7.2012

31.12.2010: PKPBDO (520 KB)31.12.2010: KPBDO (99 KB)

143. seja vlade,

dne 07.07.11

31.12.2009: PKPBDO (552 KB)31.12.2009: KPBDO (98 KB)

89. seja vlade,

dne 01.07.10

31.12.2008: PKPBDO (557 KB)31.12.2008: KPBDO (99 KB)

33. redna seja,

dne 24.06.09

31.12.2007: PKPBDO (534 KB)31.12.2007: KPBDO (86 KB)

178. redna seja,

dne 17.07.08

31.12.2006: PKPBDO (990 KB)31.12.2006: KPBDO (86 KB)

131. redna seja,

dne 19.07.07

31.12.2005: PKPBDO (979 KB)31.12.2005: KPBDO (86 KB)

84. redna seja,

dne 27.07.06

31.12.2004: PKPBDO (960 KB)31.12.2004: KPBDO (86 KB)

46. redna seja,

dne 28.10.05

31.12.2003: PKPBDO (1000 KB)31.12.2003: KPBDO (86 KB)

86. redna seja,

dne 29.7.04

31.12.2002: PKPBDO (620 KB)31.12.2002: KPBDO (86 KB)

43. redna seja,

dne 16.10.03

Opomba: Vlada RS Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin predloži Državnemu zboru RS vsaki dve leti.