Skoči na vsebino

OBRESTNE MERE ZA PROSTA DENARNA SREDSTVA NA PODRAČUNIH, VLOGE IN LIKVIDNOSTNA POSOJILA PU, VKLJUČENIH V EZR DRŽAVE

Vsebina

 

V skladu s Pravilnikom o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa:

 

- ter glede na obrestno mero EZR države za nočne depozite pri poslovnih bankah in za stanje na EZR pri BS od začetka tega meseca do včerajšnjega dne ocenjujemo*, da bo znašala obrestna mera za prosta denarna sredstva na podračunih za mesec

 

januar 2017: 0,000 %*

 

* ocena Upravljavca sredstev sistema EZR države, na katero poleg omenjenih kriterijev vpliva tudi politika plasiranja presežnih sredstev sistema EZR države tekom posameznega meseca, pri čemer lahko pride do večjih odstopanj pri napovedi obrestne mere. Odločitev o načinu in ročnostih plasiranja presežnih denarnih sredstev na podračunu je v domeni posameznega proračunskega uporabnika.

 

- znašajo obrestne mere za vloge in likvidnostna posojila, najavljene na dan:

17.1.2017

 

 

Obrestne mere za vloge (v %)

1D 1T 2T 3T 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 1L
17.1.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Obrestne mere za likvidnostna posojila (v %)

1D 1T 2T 3T 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 1L
17.1.2017 0,01 0,01 0,01 0,06 0,09 0,15 0,18 0,22 0,25 0,27 0,29 0,30 0,31 0,31 0,32 0,32

Obrestne mere so fiksne za celotno obdobje trajanja posla.

Legenda

 • 1D za vloge in likvidnostna posojila od 1 do 6 dni,
 • 1T za vloge in likvidnostna posojila od 7 do 13 dni,
 • 2T za vloge in likvidnostna posojila od 14 do 20 dni,
 • 3T za vloge in likvidnostna posojila od 21 do 29 dni,
 • 1M za vloge in likvidnostna posojila od 30 do 59 dni,
 • 2M za vloge in likvidnostna posojila od 60 do 89 dni,
 • 3M za vloge in likvidnostna posojila od 90 do 119 dni,
 • 4M za vloge in likvidnostna posojila od 120 do 149 dni,
 • 5M za vloge in likvidnostna posojila od 150 do 179 dni,
 • 6M za vloge in likvidnostna posojila od 180 do 209 dni,
 • 7M za vloge in likvidnostna posojila od 210 do 239 dni,
 • 8M za vloge in likvidnostna posojila od 240 do 269 dni,
 • 9M za vloge in likvidnostna posojila od 270 do 299 dni,
 • 10M za vloge in likvidnostna posojila od 300 do 329 dni,
 • 11M za vloge in likvidnostna posojila od 330 do 359 dni,
 • 1L za vloge in likvidnostna posojila nad 360 dni.