Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DIREKTORAT ZA ZAKLADNIŠTVO

Direktor

mag. Marjan Divjak, generalni direktor

T: 01/369 6410

F: 01/369 6419

E: marjan.divjak(at)mf-rs.si

Stik

Naslov:Direktorat za zakladništvo
Beethovnova 11
1000 Ljubljana
Telefon: 01/369 6410
Telefaks: 01/369 6419

 

Naloge

Področje Direktorata za zakladništvo obsega naloge upravljanja likvidnosti državnega proračuna, upravljanje denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa države (EZR države), zadolževanja za financiranje državnega proračuna,  upravljanja z dolgom državnega proračuna, servisiranje dolga državnega proračuna, vodenje računovodstva področja upravljanja denarnih sredstev EZR države, pripravo konsolidirane premoženjske bilance države in občin in sodelovanje pri usmerjanju razvoja plačilnega prometa proračunskih uporabnikov. Direktorat skrbi za razvoj in uveljavljanje sodobnih načel, pravil, postopkov in tehnologij finančnega upravljanja oziroma zakladniškega poslovanja na vseh ravneh države.