Skoči na vsebino

SEKTOR ZA UPRAVNI POSTOPEK IN II. STOPNJI S PODROČJA CARINSKIH IN DAVČNIH ZADEV

Kontakt

Naslov:Sektor za upravni postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev
Vojkova cesta 57
1000 Ljubljana
Telefon: 01/369 6790
Telefaks: 01/369 6799
Vodja:

Vladenka Žlender

vladenka.zlender(at)mf-rs.si

Predstavitev

Sektor sestavljajo 4 oddelki:

 • Oddelek za upravni postopek na II. stopnji s področja carin in prisilne izterjave
  Vodja: Ksenija Štalekar, sekretarka
 • Oddelek za davčni postopek na II. stopnji s področja obdavčitve dohodkov pravnih oseb in dohodkov iz dejavnosti
  Vodja: Saša Rajer Košir, podsekretarka
 • Oddelek za davčni postopek na II. stopnji s področja davka na dodano vrednost in drugih prometnih davkov
  Vodja: Maja Koser Pevec, podsekretarka
 • Oddelek za davčni postopek na II. stopnji s področja dohodnine in prispevkov za socialno varnost
  Vodja: Ksenija Tomšič, podsekretarka

Naloge

Sektor opravlja naslednje naloge:

 • opravljanje nalog organa druge stopnje v upravnem postopku: odločanje o rednih in izrednih pravnih sredstvih v upravnem postopku s področja carinskih in davčnih zadev,
 • vodenje evidence o reševanju zadev na drugi stopnji,
 • opravljanje dejanj v upravnem sporu: zastopanje v upravnem sporu, priprava odgovorov na tožbe, pritožbe in izredna pravna sredstva, priprava pritožb in izrednih pravnih sredstev.