Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA SISTEM POSREDNE OBDAVČITVE IN CARINSKI SISTEM

Stik

Naslov:Sektor za sistem posredne obdavčitve in carinski sistem
Župančičeva 3
1001 Ljubljana
Telefon: 01/369 6717
Telefaks: 01/369 6719
Vodja:

Mitja Brezovnik

mitja.brezovnik(at)mf-rs.si

Naloge

Sektor je odgovoren za pripravo integralnih rešitev sistema in politike s področja posredne obdavčitve in carinskih predpisov. V tem okviru Sektor sodeluje tudi pri sooblikovanju zakonodaje EU na davčnem in carinskem področju.

 

Sektor je odgovoren za pripravo zakonskih in drugih rešitev za oblikovanje sistemskih rešitev ter pripravo predpisov na področju davkov, ki spadajo v sistem posredne obdavčitve, ter na carinskem področju. Sektor sodeluje pri oblikovanju sistemskih rešitev v predpisih, ki urejajo davčni postopek in se nanašajo na delovno področje sektorja. Sektor sodeluje z drugimi državnimi organi in organizacijami na področju okoljskih dajatev ter pri oblikovanju drugih rešitev, ki posegajo na področje posredne obdavčitve in carinskega sistema, ter skrbi za usklajevanje teh rešitev s temeljnimi izhodišči sistema posredne obdavčitve in carinskega sistema. Sektor sodeluje tudi pri izdelavi kvantitativnih in finančnih analiz pri načrtovanju sistemskih rešitev in spremljanju njihovih učinkov. 

 

S pojasnili sistemske narave sektor skrbi za pravilno izvajanje predpisov s področja posredne obdavčitve in carinskega sistema.

 

Sektor pripravlja mnenja o ustavnih pobudah in pobudah za zadržanje veljavnosti predpisa in mnenja o predlogih za avtentične razlage zakonov s področja pristojnosti Sektorja, pripravlja analize sistema, poročila, informacije in uradna pojasnila predpisov, ki se nanašajo na področje dela sektorja.

 

Sektor usklajuje zakonodajo s področja posredne obdavčitve in carinskega sistema z zakonodajo in judikaturo EU in uveljavljeno mednarodno prakso.

 

Sektor sodeluje pri delu delovnih teles Evropske komisije in Evropskega sveta, OECD, Svetovne carinske organizacije, Svetovne trgovinske organizacije, delovnih teles Organizacije združenih narodov ter drugih mednarodnih asociacij na področju iz pristojnosti Sektorja. V tem okviru sodeluje pri oblikovanju zakonodaje EU s področja iz pristojnosti Sektorja oziroma pri sklepanju in izvajanju mednarodnih pogodb in sporazumov.

 

Sektor prav tako sodeluje pri delu v povezavi z mednarodnimi konvencijami, ki se nanašajo ali vplivajo na področje posredne obdavčitve in carinsko področje.

OPOZORILO: 

V skladu z zakonsko določenimi pristojnostmi je za informiranje davčnih in carinskih zavezancev o izvajanju davčne oziroma carinske zakonodaje pristojna Finančna uprava Republike Slovenije. Zato vas prosimo, da se z morebitnimi konkretnimi vprašanji o davčnem oziroma carinskem obravnavanju vašega primera obrnete neposredno na Generalni finančni urad (gfu.fu(at)gov.si). 

 

Predpise in pojasnila z davčnega oziroma carinskega področja si lahko ogledate na straneh Finančne uprave Republike Slovenije:   

Povezave na sorodne strani