Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA SISTEM POBIRANJA DAVKOV

Stik

Naslov:

Sektor za sistem pobiranja davkov

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Telefon:

01/369 6745

Telefaks:

01/369 6719

Vodja:

mag. Martina Verbančič
martina.verbancic(at)mf-rs.si

Naloge

Sektor je odgovoren za pripravo integralnih rešitev sistema in politike s področja davčnega postopka, organizacije službe za pobiranje javnih dajatev ter drugih, povezanih s pobiranjem vseh vrst javnih dajatev.

 

Sektor je odgovoren za pripravo zakonskih in drugih rešitev za sistemsko ureditev davčnega postopka, organizacije službe za pobiranje javnih dajatev ter za oblikovanje sistemskih rešitev v drugih predpisih, ki se nanašajo davčni postopek. Pri tem sektor sodeluje z drugimi državnimi organi in organizacijami tudi pri oblikovanju drugih rešitev, ki posegajo na področje delovanja in organizacije služb za pobiranje javnih dajatev ali na področje davčnega postopka ter skrbi za usklajevanje teh rešitev s temeljnimi izhodišči sistema obdavčitve.

 

S pojasnili sistemske narave sektor v sodelovanju s službo za pobiranje javnih dajatev skrbi za pravilno izvajanje predpisov s področja davčnega postopka.

 

Sektor pripravlja mnenja o ustavnih pobudah in pobudah za zadržanje veljavnosti predpisa in mnenja o predlogih za avtentične razlage zakonov s področja pristojnosti Sektorja, pripravlja analize sistema, poročila, informacije in uradna pojasnila predpisov, ki se nanašajo na področje dela sektorja.

 

Sektor sodeluje s pristojnimi organi in službami drugih držav in mednarodnih organizacij, predvsem v zvezi s sistemom izmenjave informacij za davčne namene in upravnega sodelovanja na davčnem področju z državami EU ter v zvezi z organizacijo služb za pobiranje javnih dajatev in davčnega postopka. V tem okviru Sektor sodeluje pri delu delovnih teles Evropske komisije in Evropskega sveta, OECD ter drugih mednarodnih asociacij na področju iz pristojnosti Sektorja ter sodeluje pri oblikovanju zakonodaje EU s področja iz pristojnosti Sektorja oziroma pri sklepanju in izvajanju mednarodnih pogodb, določanju mednarodnih standardov v okviru OECD ipd. 

OPOZORILO: 

V skladu z zakonsko določenimi pristojnostmi je za informiranje davčnih in carinskih zavezancev o izvajanju davčne oziroma carinske zakonodaje pristojna Finančna uprava Republike Slovenije. Zato vas prosimo, da se z morebitnimi konkretnimi vprašanji o davčnem oziroma carinskem obravnavanju vašega primera obrnete neposredno na Generalni finančni urad (gfu.fu(at)gov.si). 

 

Predpise in pojasnila z davčnega oziroma carinskega področja si lahko ogledate na straneh Finančne uprave Republike Slovenije:   

Povezave na sorodne strani