Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA SISTEM OBDAVČITVE DOHODKOV IN PREMOŽENJA

Stik

Naslov:Sektor za sistem obdavčitve dohodkov in premoženja
Župančičeva 3
1001 Ljubljana
Telefon:01/369 6710
Telefaks:01/369 6719
Vodja:

mag. Petra Istenič

petra.istenic(at)mf-rs.si

Naloge

V sektorju pripravljamo integralne rešitve sistema in politike obdavčitve dohodkov in premoženja ter sistema socialnega zavarovanja. 

 

Sektor je odgovoren za pripravo sistemskih zakonskih in drugih rešitev za obdavčitev dohodkov in premoženja ter segmentov socialnega zavarovanja, ki sodijo v pristojnost Ministrstva za finance. Oblikujemo  sistemske rešitve v predpisih, ki urejajo davčni postopek in se nanašajo na delovno področje sektorja. Priprave sistemskih rešitev s področja obdavčitve dohodkov in premoženja usklajujemo z drugimi sektorji ministrstva, z organi v sestavi ministrstva, z drugimi državnimi organi kot tudi z zainteresiranimi javnostmi.

 

V sektorju spremljamo in ugotavljamo morebitne učinke oziroma vplive ob pripravi predlogov predpisov iz drugih delovnih področij na sistem obdavčitve dohodkov in premoženja ali na sistem socialnega zavarovanja ter usklajujemo te rešitve s temeljnimi izhodišči sistema obdavčitve dohodkov in premoženja ter sistema socialnega zavarovanja.  Sodelujemo pri izdelavi kvantitativnih in finančnih analiz pri načrtovanju rešitev in spremljanju njihovih učinkov.  

 

S pojasnili sistemske narave sektor, v sodelovanju s službo za pobiranje javnih dajatev, skrbi za pravilno izvajanje predpisov s področja obdavčitve dohodkov in premoženja.

 

Sektor pripravlja mnenja o ustavnih pobudah in pobudah za zadržanje veljavnosti predpisa in mnenja o predlogih za avtentične razlage zakonov s področja pristojnosti Sektorja, pripravlja analize sistema, poročila, informacije in uradna pojasnila predpisov, ki se nanašajo na področje dela sektorja.

 

Sektor sodeluje s pristojnimi organi in službami drugih držav in mednarodnih organizacij v zvezi s sistemom obdavčitve dohodkov in premoženja.  V tem okviru Sektor sodeluje pri delu delovnih teles Evropske komisije in Evropskega sveta, OECD ter drugih mednarodnih asociacij na področju iz pristojnosti Sektorja ter sodeluje pri oblikovanju zakonodaje EU ter določanju mednarodnih standardov v okviru OECD s področja iz pristojnosti Sektorja.

 

Zakonodajo s področja obdavčitve dohodkov in premoženja ter socialnega zavarovanja v sektorju usklajujemo z zakonodajo in judikaturo EU, mednarodnimi standardi in uveljavljeno mednarodno prakso.

 

V sektorju opravljamo naloge v zvezi s sklepanjem in izvajanjem bilateralnih mednarodnih pogodb na področju odprave dvojnega obdavčevanja in izmenjave informacij za davčne namene ter sodelujemo pri pogajanjih za sklenitev mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na sistem obdavčitve dohodkov in premoženja .

Sektor sodeluje pri določanju mednarodnih računovodskih standardov, usklajuje stališča med pristojnimi organi in službami v Republiki Sloveniji na tem področju ter pripravlja informacije in druga zahtevnejša gradiva v zvezi z mednarodnimi računovodskimi standardi.

OPOZORILO: 

V skladu z zakonsko določenimi pristojnostmi je za informiranje davčnih in carinskih zavezancev o izvajanju davčne oziroma carinske zakonodaje pristojna Finančna uprava Republike Slovenije. Zato vas prosimo, da se z morebitnimi konkretnimi vprašanji o davčnem oziroma carinskem obravnavanju vašega primera obrnete neposredno na Generalni finančni urad (gfu.fu(at)gov.si). 

 

Predpise in pojasnila z davčnega oziroma carinskega področja si lahko ogledate na straneh Finančne uprave Republike Slovenije:   

Povezave na sorodne strani