Skoči na vsebino

SEKTOR ZA ANALIZE IN KOORDINACIJO DAVČNE POLITIKE

Stik

Naslov:

Sektor za analize in koordinacijo davčne politike
Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Telefon:

01/369 6744

Telefaks:

01/369 6719

Vodja:

Meta Šinkovec
meta.sinkovec(at)mf-rs.si

Naloge

Sektor pripravlja analize učinkov davčne in carinske politike, vključno s predlogi za spremembe, pripravlja oceno finančnih učinkov predlogov davčnih in carinskih predpisov ter EU zakonodaje z delovnega področja Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih dajatev. V ta namen Sektor oblikuje tudi metodološke pristope za ugotavljanje finančnih učinkov in analiz na področju davčnega in carinskega sistema.

 

Sektor sodeluje s pristojnimi organi in službami drugih držav in mednarodnih organizacij v zvezi s pripravo primerjalnih finančnih analiz davčnih in carinskih sistemov in v tem okviru Sektor sodeluje pri delu delovnih teles Evropske komisije, OECD ter drugih mednarodnih asociacij na področju iz pristojnosti Sektorja. Z vidika mednarodnih davčnih zadev pripravlja dokumente, ki imajo finančne učinke ter dokumente, ki se vežejo na davčno statistiko, davčne analize in davčno politiko.

 

Sektor koordinira tudi določene naloge s področja davčne politike, ki so v pristojnosti celotnega Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov. 

OPOZORILO: 

V skladu z zakonsko določenimi pristojnostmi je za informiranje davčnih in carinskih zavezancev o izvajanju davčne oziroma carinske zakonodaje pristojna Finančna uprava Republike Slovenije. Zato vas prosimo, da se z morebitnimi konkretnimi vprašanji o davčnem oziroma carinskem obravnavanju vašega primera obrnete neposredno na Generalni finančni urad (gfu.fu(at)gov.si). 

 

Predpise in pojasnila z davčnega oziroma carinskega področja si lahko ogledate na straneh Finančne uprave Republike Slovenije:   

Povezave na sorodne strani