Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA RAZVOJ SISTEMA PRORAČUNA

Kontakt

Naslov:Sektor za razvoj sistema proračuna
Beethovnova 11
1000 Ljubljana
Telefon: 01/369 6478
Telefaks: 01/369 6549
Vodja: Mojca Voljč
E-mail: mojca.voljc(at)mf-rs.si

Naloge

Sektor za razvoj sistema proračuna pripravlja sistemske rešitve na področju proračuna in javnih financ ter sodeluje pri razvoju sistema in programske opreme za potrebe priprave (sistem APPrA) in izvrševanja proračuna (sistem MFERAC), skrbi za podatkovne baze, pripravlja kompleksnejše analize v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna ter druge analize s področja plač, materialnih stroškov itd. Opravlja naloge, ki se nanašajo na pripravo proračuna ter oblikovanje izhodišč in navodil za planiranje. Sodeluje pri pripravi dinamizirane projekcije proračuna in kvot za posamezna obdobja, pri pripravi zaključnega računa in pri pripravi priročnikov za proračunske uporabnike.

 

Na področju investicij se ukvarja s sistemom priprave, planiranja in izvajanja investicij, ki se sofinancirajo iz državnega proračuna  v tesni povezavi s proračunskim načrtovanjem in izvrševanjem, kar poteka preko načrta razvojnih programov. Skrbi za  usklajenost zakonov in drugih predpisov v zvezi z investicijami in drugimi razvojnimi projekti, ki se pripravljajo in obravnavajo na področju javnih financ in tudi širše. Izdaja predhodna mnenja k predlogom uvrstitve novih projektov ali večje spremembe veljavnih projektov v načrt razvojnih programov med proračunskim letom ter nudi tudi strokovno pomoč pri pripravi investicijske dokumentacije.

Pomembnejše povezave s področja: