Skoči na vsebino

SEKTOR ZA RAZVOJ SISTEMA JAVNEGA RAČUNOVODSTVA

Stik

Naslov:Sektor za razvoj sistema javnega računovodstva
Vojkova cesta 57
1000 Ljubljana
Telefon: 01/369 6011
Telefaks: 01/369 6097
Vodja:

Predstavitev

  • Priprava sistemske računovodske zakonodaje za javni sektor in sodelovanje pri pripravi sistemske zakonodaje s področja proračuna in zakladništva, ter priprava metodologije vodenja in predstavljanja poslovnih knjig računovodstva javnega sektorja.
  • Sodelovanje pri pripravi zaključnega računa proračuna.
  • Sodelovanje z odgovornimi delavci proračunskih uporabnikov, z zunanjimi nadzorniki in notranjimi revizorji.
  • Računovodski nadzor nad premoženjem države.
  • Priprava pravil glede vsebinsko tehničnih svetovanj v enotni aplikaciji MFERAC.