Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA RAČUNOVODSTVO PRORAČUNA IN PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

Stik

Naslov:Sektor za računovodstvo proračuna in proračunskih uporabnikov
Vojkova cesta 57
1000 Ljubljana
Telefon: 01/369 6022
Telefaks: 01/369 6221
Vodja: Tatjana Potočnik
E-mail: tatjana.potocnik(at)mf-rs.si

Predstavitev

Sektor za računovodstvo proračuna in proračunskih uporabnikov opravlja naloge, ki se nanašajo na:

 • sodelovanje pri pripravi sistemske računovodske zakonodaje in podzakonskih aktov, internih in izvedbenih navodil,
 • enotno in pravilno vodenje poslovnih knjig  za proračun in večino proračunskih uporabnikov,
 • računovodsko kontrolo pravilnosti knjigovodske dokumentacije, knjiženje v poslovne knjige ter usklajevanje sintetičnih in analitičnih evidenc,
 • pripravo računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za proračun in proračunske uporabnike ter ostalih poročil,
 • pripravo premoženjske bilance za proračun in proračunske uporabnike,
 • sodelovanje pri pripravi podatkov za pripravo zbirne bilance stanja neposrednih uporabnikov proračuna države in  zaključnega računa proračuna RS,
 • vodenje evidenc prejetih dokumentov,
 • tipizacijo, razvrščanje,  urejanje ter hrambo finančno računovodskega gradiva,
 • pripravo predloga za letno  izločitev  finančno računovodskega gradiva po preteku roka hrambe in realizacija le-tega.

Naloge se opravljajo v naslednjih oddelkih:

 • Oddelek za računovodstvo proračuna,
 • Oddelek za računovodstvo proračunskih uporabnikov in
 • Oddelek za ravnanje z dokumentacijo.