Skoči na vsebino

SEKTOR ZA RAČUNOVODSTVO PRORAČUNA IN PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

Stik

Naslov:Sektor za računovodstvo proračuna in proračunskih uporabnikov
Vojkova cesta 57
1000 Ljubljana
Telefon: 01/369 6022
Telefaks: 01/369 6221
Vodja: Tatjana Potočnik
E-mail: tatjana.potocnik(at)mf-rs.si

Predstavitev

Sektor za računovodstvo proračuna in proračunskih uporabnikov opravlja naloge, ki se nanašajo na:

 • sodelovanje pri pripravi sistemske računovodske zakonodaje in podzakonskih aktov, internih in izvedbenih navodil,
 • enotno in pravilno vodenje poslovnih knjig  za proračun in večino proračunskih uporabnikov,
 • računovodsko kontrolo pravilnosti knjigovodske dokumentacije, knjiženje v poslovne knjige ter usklajevanje sintetičnih in analitičnih evidenc,
 • pripravo računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za proračun in proračunske uporabnike ter ostalih poročil,
 • pripravo premoženjske bilance za proračun in proračunske uporabnike,
 • sodelovanje pri pripravi podatkov za pripravo zbirne bilance stanja neposrednih uporabnikov proračuna države in  zaključnega računa proračuna RS,
 • vodenje evidenc prejetih dokumentov,
 • tipizacijo, razvrščanje,  urejanje ter hrambo finančno računovodskega gradiva,
 • pripravo predloga za letno  izločitev  finančno računovodskega gradiva po preteku roka hrambe in realizacija le-tega.

Naloge se opravljajo v naslednjih oddelkih:

 • Oddelek za računovodstvo proračuna,
 • Oddelek za računovodstvo proračunskih uporabnikov in
 • Oddelek za ravnanje z dokumentacijo.