Skoči na vsebino

SEKTOR ZA OBRAČUN IN IZPLAČILO STROŠKOV DELA

Stik

Naslov:Sektor za obračun in izplačilo stroškov dela
Vojkova cesta 57
1000 Ljubljana
Telefon: 01/369 6145
Telefaks: 01/369 6245
Vodja: Sonja Centrih
E-mail: sonja.centrih(at)mf-rs.si

Predstavitev

a) Priprava navodil za obračun plač in drugih osebnih prejemkov ter tolmačenje le-teh in dajanje pojasnil glede obračuna plač in drugih osebnih prejemkov. Usklajevanje podatkov s kadrovskimi službami. Obračun in izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov ter priprava poročil (npr. podatkov za odmero dohodnine). Vodenje predpisanih evidenc, sestava poročil in potrdil.

b) Priprava navodil za delo v blagajni. Vodenje evidenc in postopkov tolarskega in deviznega blagajniškega gotovinskega poslovanja s kontrolo potnih obračunov, dvigovanja in polaganja gotovine na račun. Sodelovanje pri usklajevanju analitične in sintetične evidence.