Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA ANALITIČNE RAČUNOVODSKE EVIDENCE

Stik

Naslov:Sektor za analitične računovodske evidence
Vojkova cesta 57
1000 Ljubljana
Telefon: 01/369 6013
Telefaks: 01/369 6098
Vodja: Urška Por Filip

Predstavitev

Vzdrževanje enotnih šifrantov aplikacije MFERAC.


a) Vodenje analitičnih evidenc o izdanih računih, obračun davkov in priprava podatkov za izterjavo.
b) Vodenje analitičnih evidenc obveznosti do domačih in tujih dobaviteljev po poslovnih partnerjih.
c) Vodenje analitičnih evidenc o osnovnih sredstvih in drobnem inventarju, priprava dokumentacije za letni popis, obračunavanje rednega odpisa in prevrednotenja osnovnih sredstev.

a-c) Obveščanje proračunskih uporabnikov o neizvršenih plačilih kupcev in o poravnavi zapadlih obveznostih. Priprava zahtevkov za izplačilo iz proračuna in opravljanje plačilnega prometa. Sodelovanje pri usklajevanju analitične in sintetične evidence.