Skoči na vsebino

SEKTOR ZA ANALITIČNE RAČUNOVODSKE EVIDENCE

Stik

Naslov:Sektor za analitične računovodske evidence
Vojkova cesta 57
1000 Ljubljana
Telefon: 01/369 6013
Telefaks: 01/369 6098
Vodja: Urška Por Filip

Predstavitev

Vzdrževanje enotnih šifrantov aplikacije MFERAC.


a) Vodenje analitičnih evidenc o izdanih računih, obračun davkov in priprava podatkov za izterjavo.
b) Vodenje analitičnih evidenc obveznosti do domačih in tujih dobaviteljev po poslovnih partnerjih.
c) Vodenje analitičnih evidenc o osnovnih sredstvih in drobnem inventarju, priprava dokumentacije za letni popis, obračunavanje rednega odpisa in prevrednotenja osnovnih sredstev.

a-c) Obveščanje proračunskih uporabnikov o neizvršenih plačilih kupcev in o poravnavi zapadlih obveznostih. Priprava zahtevkov za izplačilo iz proračuna in opravljanje plačilnega prometa. Sodelovanje pri usklajevanju analitične in sintetične evidence.