Skoči na vsebino

DIREKTORAT ZA JAVNO RAČUNOVODSTVO

Direktor

Milena Bremšak, generalna direktorica

 

e-pošta: milena.bremsak(at)mf-rs.si

 

Stik

Naslov:Direktorat za javno računovodstvo
Vojkova cesta 57
1000 Ljubljana
Telefon: 01/369 6011
Telefaks: 01/369 6099

Naloge

Direktorat za javno računovodstvo je notranja organizacijska enota Ministrstva za finance, katerega osnovno poslanstvo oz. delovne naloge se nanašajo:

  • na pripravo sistemske računovodske zakonodaje za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
  • na vzpostavitev informacijskega sistema za vodenje poslovnih knjig v procesu izvrševanja proračuna Republike Slovenije
  • na vzpostavitev informacijskega sistema za obračun plač in drugih stroškov dela,
  • na vodenje poslovnih knjig za proračun in večino neposrednih uporabnikov državnega proračuna
  • na pripravo podatkov za sestavitev zaključnega računa proračuna in konsolidirane premoženjske bilance države in občin
  • na izvajanje računovodskega nadzora (računovodske kontrole) knjigovodske dokumentacije pred evidentiranjem v poslovne knjige
  • na izvajanje plačil iz proračuna v imenu in v breme proračuna in proračunskih uporabnikov
  • na arhiviranje knjigovodske dokumentacije

 

Sektorji v okviru direktorata

Direktorat za javno računovodstvo je razdeljen na 4 sektorje in sicer:

v katerih je zaposlenih cca. 100 delojemalcev.


Vodstvo direktorata sodeluje pri izobraževanju preizkušenih računovodij javnega sektorja, slušatelji oz. udeleženci bodo po opravljenem izobraževanju pridobili certifikat preizkušeni računovodja javnega sektorja.