Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DIREKTORAT ZA JAVNO RAČUNOVODSTVO

Direktor

Milena Bremšak, generalna direktorica

 

e-pošta: milena.bremsak(at)mf-rs.si

 

Stik

Naslov:Direktorat za javno računovodstvo
Vojkova cesta 57
1000 Ljubljana
Telefon: 01/369 6011
Telefaks: 01/369 6099

Naloge

Direktorat za javno računovodstvo je notranja organizacijska enota Ministrstva za finance, katerega osnovno poslanstvo oz. delovne naloge se nanašajo:

  • na pripravo sistemske računovodske zakonodaje za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
  • na vzpostavitev informacijskega sistema za vodenje poslovnih knjig v procesu izvrševanja proračuna Republike Slovenije
  • na vzpostavitev informacijskega sistema za obračun plač in drugih stroškov dela,
  • na vodenje poslovnih knjig za proračun in večino neposrednih uporabnikov državnega proračuna
  • na pripravo podatkov za sestavitev zaključnega računa proračuna in konsolidirane premoženjske bilance države in občin
  • na izvajanje računovodskega nadzora (računovodske kontrole) knjigovodske dokumentacije pred evidentiranjem v poslovne knjige
  • na izvajanje plačil iz proračuna v imenu in v breme proračuna in proračunskih uporabnikov
  • na arhiviranje knjigovodske dokumentacije

 

Sektorji v okviru direktorata

Direktorat za javno računovodstvo je razdeljen na 4 sektorje in sicer:

v katerih je zaposlenih cca. 100 delojemalcev.


Vodstvo direktorata sodeluje pri izobraževanju preizkušenih računovodij javnega sektorja, slušatelji oz. udeleženci bodo po opravljenem izobraževanju pridobili certifikat preizkušeni računovodja javnega sektorja.