Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA INVESTICIJE

Naslov:Sektor za investicije
Beethovnova 11
1502 Ljubljana
Telefon:01/369 6690
Telefaks:01/369 6855
Vodja:mag. Miranda Groff Ferjančič
E-mail:Miranda Groff-Ferjancic@mf-rs.si

 

 

Naloge Sektorja za investicije so naslednje:

-       sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov (nacionalni reformni program, pakt stabilnosti, Country report…..) kjer se določajo investicijske prioritete na ravni države,

-       presoja ali je predlagana investicija skladna s strateškimi dokumenti in pomeni realizacijo ciljev in reform iz strateških dokumentov,

-       sodelovanje s pristojnimi tujimi strokovnimi institucijami,

-       priprava predloga strategije investiranja in nabora projektov (prioritete določa Vlada RS),

-       predlog sistemskih rešitev za pripravo investicijske dokumentacije za projekte, neposredno ali posredno financiranih iz javnih sredstev,

-       priprava smernic za optimalen način financiranja projekta,

-       priprava smernic za vrednotenje investicijske dokumentacije,

-       koordinacija dela s pripravljavci investicijskih projektov, ki so posredno ali neposredno financirani iz javnih sredstev,

-       na podlagi dobre prakse oblikovanje smernic za izbiro, spremljavo in oceno projektov, v sodelovanju z ostalimi resorji,

-       izobraževanje pripravljavcev investicijske dokumentacije,

-       pomoč pripravljavcem investicijske dokumentacije pri pripravi investicijske dokumentacije, zlasti zapiranju finančne konstrukcije (uporaba alternativnih oblik financiranja),

-       ocenjevanje investicijske dokumentacije in presoja vpliva investicije na dolg in deficit sektorja država.