Skoči na vsebino

PREDPISI V PRIPRAVI

Predpis:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank - predlog za obravnavo

  
Datum objave:28. 8. 2018
Rok za pripombe:28. 9. 2018
Naslov za pripombegp.mf(at)gov.si

 


Predpis: 
 

Predlog zakona o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih

Presoja ucinkov na gospodarstvo

 
 
Datum objave:3. 4. 2018
Rok za pripombe:7. 5. 2018
Naslov za pripombegp.mf(at)gov.si

 


Predpis:Zakon o spremembah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov
Datum objave:19. 12. 2017
Rok za pripombe:19. 1. 2018
Naslov za pripombegp.mf(at)gov.si

 


Predpis:Zakon o spremembah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
Datum objave:19. 12. 2017
Rok za pripombe:19. 1. 2018
Naslov za pripombegp.mf(at)gov.si

 


Predpis:Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov
Datum objave:14. 11. 2017
Rok za pripombe:14. 12. 2017
Naslov za pripombegp.mf(at)gov.si

 


Predpis:Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu
Datum objave:28. 9. 2017
Rok za pripombe:28. 10 . 2017
Naslov za pripombegp.mf(at)gov.si

 


Predpis:Osnutek predloga Zakona o trgu finančnih instrumentov - 1 (ZTFI-1)
Datum objave:28. 7. 2017
Rok za pripombe:15. 9 . 2017
Naslov za pripombegp.mf(at)gov.si

 


Predpis:Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu
Datum objave:30. 3. 2017
Rok za pripombe:30. 4. 2017
Naslov za pripombegp.mf(at)gov.si

 


Predpis:Predlog Zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank
Datum objave:13. 3. 2017
Rok za pripombe:13. 4. 2017
Naslov za pripombegp.mf(at)gov.si

 


Predpis:Predlog Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti
Datum objave:26. 4. 2016
Rok za pripombe:26. 5. 2016
Naslov za pripombegp.mf(at)gov.si