Skoči na vsebino

PREDPISI V PRIPRAVI

Predpis: 
 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov

Presoja ucinkov na gospodarstvo

 
 
Datum objave:10. 4. 2019
Rok za pripombe:10. 5. 2019
Naslov za pripombegp.mf(at)gov.si

 


Predpis: 
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o skladih denarnega trga
 
Datum objave:10. 12. 2018
Rok za pripombe:10. 01. 2019
Naslov za pripombegp.mf(at)gov.si

 


Predpis: 
 

Predlog zakona o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih

Presoja ucinkov na gospodarstvo

 
 
Datum objave:3. 4. 2018
Rok za pripombe:7. 5. 2018
Naslov za pripombegp.mf(at)gov.si