Skoči na vsebino

PREDPISI V PRIPRAVI

Predpis: 
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o skladih denarnega trga
 
Datum objave:10. 12. 2018
Rok za pripombe:10. 01. 2019
Naslov za pripombegp.mf(at)gov.si

 


Predpis:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank - predlog za obravnavo

  
Datum objave:28. 8. 2018
Rok za pripombe:28. 9. 2018
Naslov za pripombegp.mf(at)gov.si

 


Predpis: 
 

Predlog zakona o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih

Presoja ucinkov na gospodarstvo

 
 
Datum objave:3. 4. 2018
Rok za pripombe:7. 5. 2018
Naslov za pripombegp.mf(at)gov.si

 


Predpis:Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu
Datum objave:28. 9. 2017
Rok za pripombe:28. 10 . 2017
Naslov za pripombegp.mf(at)gov.si

 


Predpis:Predlog Zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank
Datum objave:13. 3. 2017
Rok za pripombe:13. 4. 2017
Naslov za pripombegp.mf(at)gov.si