Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA FINANČNI SISTEM

Stik

Naslov:Ministrstvo za finance
Sektor za finančni sistem

Župančičeva 3
1000 Ljubljana
Telefon:01 369 66 92
Vodja:Janja Jereb

 

Predstavitev

Sektor za finančni sistem opravlja naloge, ki se nanašajo na:

 • spremljanje aktualnih dogajanj in smeri razvoja na področju finančnega sistema v Sloveniji in EU,
 • oblikovanje sistemskih rešitev in predpisov iz delovnega področja sektorja,
 • sodelovanje pri pripravi sistemskih rešitev in predpisov, ki so povezani z delovnim področjem sektorja,
 • sodelovanje z ostalimi notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva, organi v sestavi ministrstva ter drugimi organi Vlade RS,
 • sodelovanje z institucijami s področja finančnega sistema v Sloveniji, EU in OECD ter drugimi mednarodnimi institucijami,
 • predstavljanje sektorja in ministrstva v okviru pristojnosti,
 • organiziranje in izvajanje splošnih in skupnih zadev sektorja.

 

Sektor za finančni sistem opravlja naloge v oddelkih:

 • Oddelek za bančništvo, zavarovalništvo in plačilni promet 
 • Oddelek za trg kapitala in igre na srečo

 

Naloge, ki se opravljajo v Oddelku za bančništvo, zavarovalništvo in plačilni promet so:

 

 • spremljanje aktualnih dogajanj in smeri razvoja na področjih bančništva, zavarovalništva in plačilnega prometa v Sloveniji in EU,
 • sodelovanje z institucijami s področja bančništva, zavarovalništva in plačilnega prometa v Sloveniji in EU ter drugimi mednarodnimi institucijami,
 • sodelovanje z ostalimi notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva, organi v sestavi ministrstva ter drugimi organi Vlade RS,
 • pripravo sistemskih rešitev in predpisov iz delovnega področja oddelka,
 • sodelovanje pri pripravi sistemskih rešitev in predpisov, ki so povezani z delovnim področjem oddelka,
 • sodelovanje pri pripravi evropske zakonodaje,
 • spremljanje izvajanja zakonov in podzakonskih aktov iz delovnega področja oddelka,
 • obvezno tolmačenje zakonodaje ter pripravo pravnih in strokovnih mnenj v zvezi s predpisi, ustavnimi pobudami in poslanskimi vprašanji iz delovnega področja oddelka,
 • pripravo poročil, informacij, mnenj in soglasij na podlagi zakonov in podzakonskih aktov iz delovnega področja oddelka,
 • pripravo mnenj, stališč in drugih dokumentov iz delovnega področja oddelka za potrebe sektorja, ministrstva in EU,
 • sodelovanje pri skupnih nalogah iz delovnega področja sektorja,
 • druge naloge projektne narave. 

 

 

Naloge, ki se opravljajo v Oddelku za trg kapitala in igre na srečo so:

 

 • spremljanje aktualnih dogajanj in smeri razvoja na področjih trga kapitala, izvoznega financiranja in drugih finančnih zadev v Sloveniji in EU,
 • sodelovanje z institucijami s področja trga kapitala, izvoznega financiranja in drugih finančnih zadev v Sloveniji in EU ter drugimi mednarodnimi institucijami,
 • sodelovanje z ostalimi notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva, organi v sestavi ministrstva ter drugimi organi Vlade RS,
 • pripravo sistemskih rešitev in predpisov iz delovnega področja oddelka,
 • sodelovanje pri pripravi sistemskih rešitev in predpisov, ki so povezani z delovnim področjem oddelka,
 • sodelovanje pri pripravi evropske zakonodaje,
 • spremljanje izvajanja zakonskih in podzakonskih aktov iz delovnega področja oddelka,
 • obvezno tolmačenje zakonodaje ter pripravo pravnih in strokovnih mnenj v zvezi s predpisi, ustavnimi pobudami in poslanskimi vprašanji iz delovnega področja oddelka,
 • pripravo poročil, informacij, mnenj in soglasij na podlagi zakonov in podzakonskih aktov iz delovnega področja oddelka,
 • pripravo mnenj, stališč in drugih dokumentov iz delovnega področja oddelka za potrebe sektorja, ministrstva in EU,
 • sodelovanje pri skupnih nalogah iz delovnega področja sektorja,
 • druge naloge projektne narave,
 • spremljanje in preučevanje pravnih ureditev dejavnosti prirejanja iger na srečo,
 • priprava razvojnih dokumentov in predpisov s področja iger na srečo,
 • vodenje postopkov v zvezi z dodelitvijo oziroma podaljšanjem koncesij za prirejanje iger na srečo,
 • preverjanje in analiziranje podatkov za sklenitev oziroma podaljšanje koncesijskih pogodb za prirejanje iger na srečo,
 • vodenje postopkov izdaje dovoljenj in soglasij, ter drugih postopkov, določenih s predpisi s področja iger na srečo, za katere je pristojno Ministrstvo za finance,
 • sodelovanje z nadzornim organom, ter domačimi in tujimi institucijami s področja iger na srečo.