Skoči na vsebino

SEKTOR ZA FINANČNI SISTEM

Stik

Naslov:Ministrstvo za finance
Sektor za finančni sistem

Župančičeva 3
1000 Ljubljana
Telefon:01 369 66 92
Vodja:Janja Jereb

 

Predstavitev

Sektor za finančni sistem opravlja naloge, ki se nanašajo na:

 • spremljanje aktualnih dogajanj in smeri razvoja na področju finančnega sistema v Sloveniji in EU,
 • oblikovanje sistemskih rešitev in predpisov iz delovnega področja sektorja,
 • sodelovanje pri pripravi sistemskih rešitev in predpisov, ki so povezani z delovnim področjem sektorja,
 • sodelovanje z ostalimi notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva, organi v sestavi ministrstva ter drugimi organi Vlade RS,
 • sodelovanje z institucijami s področja finančnega sistema v Sloveniji, EU in OECD ter drugimi mednarodnimi institucijami,
 • predstavljanje sektorja in ministrstva v okviru pristojnosti,
 • organiziranje in izvajanje splošnih in skupnih zadev sektorja.

 

Sektor za finančni sistem opravlja naloge v oddelkih:

 • Oddelek za bančništvo, zavarovalništvo in plačilni promet 
 • Oddelek za trg kapitala in igre na srečo

 

Naloge, ki se opravljajo v Oddelku za bančništvo, zavarovalništvo in plačilni promet so:

 

 • spremljanje aktualnih dogajanj in smeri razvoja na področjih bančništva, zavarovalništva in plačilnega prometa v Sloveniji in EU,
 • sodelovanje z institucijami s področja bančništva, zavarovalništva in plačilnega prometa v Sloveniji in EU ter drugimi mednarodnimi institucijami,
 • sodelovanje z ostalimi notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva, organi v sestavi ministrstva ter drugimi organi Vlade RS,
 • pripravo sistemskih rešitev in predpisov iz delovnega področja oddelka,
 • sodelovanje pri pripravi sistemskih rešitev in predpisov, ki so povezani z delovnim področjem oddelka,
 • sodelovanje pri pripravi evropske zakonodaje,
 • spremljanje izvajanja zakonov in podzakonskih aktov iz delovnega področja oddelka,
 • obvezno tolmačenje zakonodaje ter pripravo pravnih in strokovnih mnenj v zvezi s predpisi, ustavnimi pobudami in poslanskimi vprašanji iz delovnega področja oddelka,
 • pripravo poročil, informacij, mnenj in soglasij na podlagi zakonov in podzakonskih aktov iz delovnega področja oddelka,
 • pripravo mnenj, stališč in drugih dokumentov iz delovnega področja oddelka za potrebe sektorja, ministrstva in EU,
 • sodelovanje pri skupnih nalogah iz delovnega področja sektorja,
 • druge naloge projektne narave. 

 

 

Naloge, ki se opravljajo v Oddelku za trg kapitala in igre na srečo so:

 

 • spremljanje aktualnih dogajanj in smeri razvoja na področjih trga kapitala, izvoznega financiranja in drugih finančnih zadev v Sloveniji in EU,
 • sodelovanje z institucijami s področja trga kapitala, izvoznega financiranja in drugih finančnih zadev v Sloveniji in EU ter drugimi mednarodnimi institucijami,
 • sodelovanje z ostalimi notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva, organi v sestavi ministrstva ter drugimi organi Vlade RS,
 • pripravo sistemskih rešitev in predpisov iz delovnega področja oddelka,
 • sodelovanje pri pripravi sistemskih rešitev in predpisov, ki so povezani z delovnim področjem oddelka,
 • sodelovanje pri pripravi evropske zakonodaje,
 • spremljanje izvajanja zakonskih in podzakonskih aktov iz delovnega področja oddelka,
 • obvezno tolmačenje zakonodaje ter pripravo pravnih in strokovnih mnenj v zvezi s predpisi, ustavnimi pobudami in poslanskimi vprašanji iz delovnega področja oddelka,
 • pripravo poročil, informacij, mnenj in soglasij na podlagi zakonov in podzakonskih aktov iz delovnega področja oddelka,
 • pripravo mnenj, stališč in drugih dokumentov iz delovnega področja oddelka za potrebe sektorja, ministrstva in EU,
 • sodelovanje pri skupnih nalogah iz delovnega področja sektorja,
 • druge naloge projektne narave,
 • spremljanje in preučevanje pravnih ureditev dejavnosti prirejanja iger na srečo,
 • priprava razvojnih dokumentov in predpisov s področja iger na srečo,
 • vodenje postopkov v zvezi z dodelitvijo oziroma podaljšanjem koncesij za prirejanje iger na srečo,
 • preverjanje in analiziranje podatkov za sklenitev oziroma podaljšanje koncesijskih pogodb za prirejanje iger na srečo,
 • vodenje postopkov izdaje dovoljenj in soglasij, ter drugih postopkov, določenih s predpisi s področja iger na srečo, za katere je pristojno Ministrstvo za finance,
 • sodelovanje z nadzornim organom, ter domačimi in tujimi institucijami s področja iger na srečo.