Skoči na vsebino

NOVICA

12. 4. 2017

Vlada sprejela stališče do ocene fiskalnega sveta glede vzdržnosti javnofinančne politike

Vlada je na dopisni seji sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta RS glede vzdržnosti in skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili. Vlada vztraja, da je predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država 2018-2020 skladen z zakonom o fiskalnem pravilu, in predlaga DZ, da ga sprejme v predlagani obliki. Glede na tveganja, ki obstajajo, bo vlada tekoče spremljala gibanja v javnih financah in pravočasno predlagala ustrezne ukrepe.

Vlada je zavezana k postopni odpravi primanjkljaja skladno z zahtevami iz Pakta za stabilnost in rast. Predvidevamo, da je ob obstoječi metodologiji Evropske komisije in preračunih ministrstva za finance uravnoteženost javnih financ sektorja država brez negativnega vpliva na gospodarsko rast mogoče doseči s postopnim zniževanjem strukturnega primanjkljaja do konca leta 2020. 

 

Ugodnejši makroekonomski trendi in napovedi omogočajo zvišanje zgornjih mej odhodkov sektorja država kot tudi njegovih posameznih blagajn. Pri tem še naprej velja, da je rast javnofinančnih prihodkov višja od rasti javnofinančnih odhodkov. To nam hkrati omogoča postopno doseganje javnofinančnih ciljev na način, da smo delno skladni s pravili EU, hkrati pa si prizadevamo, da ohranimo široko zasnovano stabilno gospodarsko rast, ki ne temelji več samo na izvozu, temveč tudi na krepitvi povpraševanja gospodinjstev in domačih investicij. 

 

Predlog okvira za leto 2018 predvideva javnofinančni primanjkljaj v višini 0,2 odstotka BDP, za leto 2019 je predviden pozitiven ciljni saldo v višini 0,2 odstotka BDP, za leto 2020 pa javnofinančni presežek v višini 0,4 odstotka BDP. S tem je začrtana pot do srednjeročne uravnoteženosti javnih financ v letu 2020.

 

Prav tako Slovenija sledi fiskalnemu pravilu, kjer velja prehodno obdobje in pravilo, da se mora strukturni primanjkljaj postopno zniževati proti srednjeročnemu fiskalnemu cilju na način, da bo to skladno s pravili pakta stabilnosti in rasti. Srednjeročni fiskalni cilj je za Slovenijo po zadnji oceni Evropske komisije določen na ravni strukturnega salda v višini 0,25 odstotka BDP.

 

Slovenija na srednji rok izpolnjuje zahteve, saj dosega zahtevan povprečni fiskalni napor v letih 2016-2019. Doseganje začrtane poti do uravnoteženosti javnih financ je vlada omogočila s sprejetimi politikami na področju plač v javnem sektorju, transferjev posameznikom in gospodinjstvom, kjer je uspela s postopnim sproščanjem varčevalnih ukrepov omejiti rast izdatkov, prav tako pa dosega tudi oportunitetne prihranke na področjih, kjer kljub povišanju stroškov z ustreznimi politikami ohranja izdatke na vzdržnih ravneh (npr. šolstvo in zdravstvo).