Skoči na vsebino

NOVICA

16. 3. 2017

Vlada seznanjena z osnutkom nacionalnega reformnega programa

Ljubljana, 16. marec 2017 – Vlada se je na današnji redni seji seznanila z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2017 - 2018. Slovenija vodi ekonomsko politiko skladno z usmeritvami in prioritetami, določenimi na ravni Evropske unije, hkrati pa zasleduje cilje, ki ustrezajo danostim in možnostim glede na značilnosti slovenskega gospodarstva in družbe.

Vlada se je seznanila z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2017 – 2018, ki je srednjeročni načrt vlade o prioritetnih ukrepih in projektih, za doseganje priporočil Evropskega sveta in usmerjenih tudi v izpolnjevanje ciljev Strategije Evropa 2020. Slovenija vodi ekonomsko politiko skladno z usmeritvami in prioritetami, določenimi na ravni Evropske unije, hkrati pa zasleduje cilje, ki ustrezajo danostim in možnostim glede na značilnosti slovenskega gospodarstva in družbe.

 

Slovenija je kot članica EU in skupne denarne valute zavezana spoštovanju skupnih javnofinančnih pravil. Čeprav naša država od lanskega leta ni več v postopku presežnega javnofinančnega primanjkljaja, moramo nadaljevati fiskalno konsolidacijo, dokler srednjeročno ne uravnotežimo javnih financ. Javnofinančni primanjkljaj kljub znižanju v zadnjih letih na dolgi rok ogroža stabilnost javnih financ, saj ni bilo sprejetih strukturnih ukrepov za zajezitev rasti odhodkov. Spoštovanje pravil, ki smo jih sprejeli zaradi nas samih, lahko zagotovimo z zasledovanjem prioritet, ki krepijo potencial rasti in vplivajo na strukturo javnofinančnih odhodkov.

 

Osnutek programa za doseganje ciljev predvideva tri sklope ukrepov, in sicer strukturne ukrepe za dolgoročno stabilnost javnih financ (zdravstvena reforma, dolgotrajna oskrba, spremembe pokojninskega sistema itd.), ukrepe s kratkoročnim in srednjeročnim učinkom (znižanje stroškov upravljanja dolga, sprememba financiranja občin itd.) in ukrepe za krepitev potenciala rasti (davčni ukrepi za spodbujanje poslovnega okolja, ukrepi na trgu dela, zmanjševanje administrativnih ovir, spodbujanje investicij itd.)

 

Vlada bo po obravnavi osnutek programa predstavila na seji Ekonomsko-socialnega sveta. Konec marca bodo osnutek obravnavali tudi poslanci na sejah odborov državnega zbora. Vlada ga bo po načrtih sprejela in poslala Evropski komisiji sredi aprila, do konca aprila pa bo v Bruselj poslala še program stabilnosti, v katerem bo v okviru fiskalnih zmožnosti finančno ovrednotila prioritete iz reformnega programa.

 

Odnosi z javnostmi