Skoči na vsebino

NOVICA

8. 3. 2017

Načrtovana ugodnejša davčna obravnava donirane hrane z vidika DDV

Ljubljana, 8. marec 2017 - Vlada je v začetku marca potrdila predlog novele zakona o kmetijstvu, ki med drugim ureja področje doniranja hrane in opredeljuje donatorje, posrednike ter upravičence do donirane hrane. S tem želi prispevati k zmanjšanju količin odpadne hrane in izgube hrane vzdolž celotne prehranske verige. Tem prizadevanjem se je pridružilo tudi ministrstvo za finance - zavezance bomo k donacijam hrane spodbudili tako, da bo donirana hrana do določene vrednosti deležna davčno ugodnejše obravnave. To bomo uredili s spremembo pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, ki bo tudi administrativno prijazna do zavezancev.

Foto: Bigstock

Osnovni okvir za ugodnejšo davčno obravnavo donirane hrane bo zagotavljal spremenjen zakon o kmetijstvu, ki ga je vlada že posredovala v parlamentarni postopek. Z njegovo uveljavitvijo bo oblikovana pravna podlaga, ob upoštevanju katere bo ministrstvo za finance spremenilo pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost in omogočilo ugodnejšo davčno obravnavo donacij hrane z vidika DDV.

 

S tem bomo davčne zavezance spodbudili k donacijam hrane pod pogoji, določenimi v zakonu o kmetijstvu. Predvidena sprememba pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost bo omogočala prilagoditev davčne osnove (lastne cene) za donirano hrano, in sicer tako, da se bo njena vrednost štela za enako nič.

 

Navedena rešitev pomeni bistveno administrativno in finančno razbremenitev za zavezance, ki bodo ohranili pravico do odbitka DDV od nabav donirane hrane, za donirano hrano pa ne bodo obračunali DDV. Hkrati je predvidena tudi omejitev vrednosti donirane hrane, za katero bo veljala ugodnejša DDV obravnava, in sicer do višine 1 % prihodkov za preteklo poslovno leto oz. pri novoustanovljenih podjetjih do 1 % pričakovanih prihodkov v tekočem poslovnem letu.

 

Ministrstvo za finance bo spremembo pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost poslalo v javno razpravo takoj, ko bo sprejeta novela zakona o kmetijstvu.

 

Služba za odnose z javnostmi