Skoči na vsebino

NOVICA

24. 2. 2017

Ministrica Vraničar Ermanova na ESS o poteku priprave NRP 2017-2018

Ljubljana, 24. februar 2017 - Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta predstavila potek priprave nacionalnega reformnega programa, v katerem bo vlada začrtala prioritete, ključne projekte in zakonske podlage za doseganje ciljev v obdobju 2017-2018. Vlada bo osnutek programa obravnavala sredi marca, nato bo romal na sejo Ekonomsko-socialnega sveta, konec marca pa ga bodo obravnavali še poslanci na sejah odborov DZ. Vlada ga bo po načrtih sprejela in poslala Evropski komisiji sredi aprila, do konca aprila pa bo v Bruselj poslala še program stabilnosti, v katerem bo v okviru fiskalnih zmožnosti finančno ovrednotila prioritete iz reformnega programa.

Foto: MF

Ministrica Vraničar Ermanova je na seji Ekonomsko-socialnega sveta znova opozorila, da je Slovenija kot članica EU in skupne denarne valute zavezana spoštovanju skupnih javnofinančnih pravil. Čeprav naša država od lanskega leta ni več v postopku presežnega javnofinančnega primanjkljaja, moramo nadaljevati fiskalno konsolidacijo, dokler srednjeročno ne uravnotežimo javnih financ.

 

Pri tem nas po besedah ministrice zavezujejo domači pravni akti na čelu z ustavo, pa tudi mednarodni. Evropska komisija je v ta teden objavljenem poročilu Slovenijo opozorila, da javnofinančni primanjkljaj kljub znižanju v zadnjih letih na dolgi rok ogroža stabilnost javnih financ, saj ni bilo sprejetih strukturnih ukrepov za zajezitev rasti odhodkov. Staranje prebivalstva predstavlja velik pritisk na dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema in javnih financ, zaostajamo pa tudi pri pripravi sistema dolgotrajne oskrbe, je povedala ministrica.

 

Spomnila je tudi, da smo s sprejetjem dodatnih obveznosti po sprejemu proračunov za leti 2017 in 2018 že izkoristili letošnji fiskalni prostor, ki smo ga ustvarili na račun višjih prihodkov in nižjih obresti. »Dodatne zahteve nas močno oddaljujejo od zastavljenega cilja,« je povedala in ob spodbudnih statističnih podatkih opozorila: »Hitrejše gospodarsko okrevanje na kratek rok zahteva večji fiskalni napor.«

 

Spoštovanje pravil, ki smo jih sprejeli zaradi nas samih, lahko po mnenju ministrice zagotovimo z zasledovanjem prioritet, ki krepijo potencial rasti in vplivajo na strukturo javnofinančnih odhodkov. Socialne partnerje je znova povabila k aktivnemu sodelovanju pri oblikovanju teh prioritet.

 

Služba za odnose z javnostmi