Skoči na vsebino

NOVICA

16. 2. 2017

Sprejeto na 122. seji vlade

Ljubljana, 16. februar 2017 – Vlada je na današnji redni seji s področja ministrstva za finance sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca v zvezi s stališčem vlade, da čas za prodajo bank ni ugoden. Vlada pričakuje, da bo prodajni postopek s strani SDH izveden v časovno najugodnejšem trenutku, ki bo Republiki Sloveniji zagotovil maksimizacijo prodajne cene.

Vlada je odgovorila na pisno poslansko vprašanje v zvezi s stališčem vlade, da čas za prodajo bank ni ugoden, ki ga je vladi zastavil poslanec Franc Breznik. Poslanec v svojem vprašanju navaja primer dokapitalizacije italijanske banke, ki naj bi »razpisano prodajo oziroma dokapitalizacijo celo precej presegel«, kar naj bi negiralo »stališče vlade Mira Cerarja, da čas za prodajo bank ni ugoden.« Ob temu poslanec med drugim sprašuje vlado, ali »razmišlja o zaustavitvi svojih prizadevanj za odlog prodaje NLB d. d.«

 

Vlada je v svojem odgovoru poudarila nesporno dejstvo, da strategija upravljanja kapitalskih naložb države skladno z zavezami državnih pomoči določa časovno in količinsko komponento prodaje dela državnega deleža v NLB, katerega prodajo vodi SDH, in sicer skladno z načeli skrbnosti, gospodarnosti (med drugim mora ravnati izključno v interesu Republike Slovenije) in preglednosti. Vlada naveden cilj iz strategije spoštuje in pričakuje od SDH, da bo prodajni postopek izvedel v časovno najugodnejšem trenutku, ki bo Republiki Sloveniji zagotovil maksimizacijo prodajne cene.

Zakon o Slovenskem državnem holdingu je namreč osnovni zakon, ki ureja upravljanje kapitalskih naložb države, v katerega sodi tudi razpolaganje oziroma prodaja kapitalskih naložb. Eden temeljnih namenov zakona je ločitev funkcije države kot lastnice kapitalskih naložb od drugih funkcij države oziroma ločitev politike od upravljanja (prodaje) družb v državni lasti. To zagotavlja načelo neodvisnosti, ki določa, da SDH in njegovi organi niso vezani na navodila državnih organov ali tretjih oseb, pri izpolnjevanju nalog skladno z ZSDH-1 pa morajo delovati neodvisno in samostojno. Izjema so določbe o obveznem upoštevanju ciljev, določenih v strategiji in drugih aktih upravljanja, ter morebitne določbe posebne zakonodaje, ki velja za posamezne naložbe.

 

Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države, ki ga je državni zbor sprejel 13. julija 2015 glede NLB določa sledeč ključen cilj: »V primeru NLB, pri kateri se je Republika Slovenija v skladu z zavezami državnih pomoči za dokapitalizacijo zavezala k zmanjšanju kapitalske naložbe na 25 % + 1 delnico do 31. decembra 2017, bo SDH za realizacijo te zaveze v sodelovanju z vodstvom NLB pripravil program uvrstitve delnic NLB na mednarodno borzo po programu IPO.«

 
Odnosi z javnostmi