Skoči na vsebino

NOVICA

17. 2. 2017

Ministrica Vraničar Ermanova na zasedanje finančnih ministrov EU

Ljubljana, 17. februar 2017 – V Bruslju se bodo v ponedeljek in torek sestali finančni ministri EU in območja evra. Med drugim bodo obravnavali aktualne teme z davčnega in proračunskega področja, seznanili pa se bodo tudi z zimsko gospodarsko napovedjo Evropske komisije in trenutnim stanjem v Grčiji.

Foto: MF

Finančni ministri EU bodo med drugim obravnavali sledeče teme:

 

1. Predlog sprememb direktive glede hibridnih neskladij s tretjimi državami: Glavni cilj predlaganih sprememb je izboljšati odpornost notranjega trga pred tveganji izogibanja davkom, ki izhajajo iz zlorab hibridnih neskladij. Slovenija podpira prizadevanja za pravičnejše obdavčenje dohodkov pravnih oseb ter ustvarjanje enostavnega in podjetjem prijaznega davčnega okolja. K temu prispevajo tudi rešitve za nevtralizacijo učinkov hibridnih neskladij. Za posamezna pravila glede teh neskladij je po našem mnenju pomembno, da so jasna in izvedljiva ter ne povzročajo prekomernega administrativnega bremena.

 

2. Pregled napredka pri vzpostavljanju skupnega seznama EU o jurisdikcijah tretjih držav, ki niso pripravljene sodelovati na področju podjetniškega obdavčevanja. Ministri naj bi seznam in varovalne ukrepe na ravni EU potrdili do konca letošnjega leta. Slovenija ta prizadevanja podpira.

 

3. Ministri se bodo seznanili tudi z osnutkom smernic, ki naj bi Evropski komisiji služile kot osnova pri oblikovanju predloga proračuna za leto 2018. Slovenija pozdravlja predlagane smernice. Zavzemamo se za realističen obseg proračuna in spoštovanje proračunske discipline, vključno z nadaljnjim omejevanjem administrativnih izdatkov. Zavzemamo se tudi za ustrezno raven pravic porabe tako za programe preteklega večletnega finančnega okvira kot tudi za  nove programe ter možnost odzivanja na nepredvidene dogodke, npr. v povezavi z migracijami in varnostjo.

 

4. Ministri bodo Evropski komisiji podelili razrešnico za izvrševanje proračuna za leto 2015 in podprli priporočila za izboljšanje upravljanja sredstev EU, ki jih je na podlagi letnega poročila Evropskega računskega sodišča pripravil proračunski odbor Sveta EU.   

 

5. Priprava na marčno zasedanje finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank skupine G20 v Nemčiji. Med prioritetami Nemčije na finančnem področju sta npr. krepitev odpornosti svetovnega gospodarstva in transparentnosti na davčnem področju.

 

Na zasedanju evroskupine bo Evropska komisija predstavila zimsko gospodarsko napoved, ki jo je objavila 13. februarja.[1] Ministri se bodo seznanili še s trenutnim stanjem drugega pregleda izpolnjevanja ukrepov, ki jih je Grčija sprejela v zameno za tretji program pomoči, razpravljali pa bodo tudi o pogojih za poslovanje v območju evra, kar je del lani začete tematske razprave o spodbujanju naložb.

 

Po zasedanju evroskupine se bo sestal tudi odbor guvernerjev Evropskega mehanizma za stabilnost (ESM) in podaljšal mandat obstoječemu generalnemu direktorju Klausu Reglingu.


 

[1] Finančno ministrstvo se je na napoved glede Slovenije odzvalo s pojasnilom, ki je dostopno na strani http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/3/3115/.