Skoči na vsebino

NOVICA

27. 1. 2017

Prestižno nagrado za upravljanje s tveganji državnega dolga prejel slovenski direktorat za zakladništvo

Ljubljana, 27. januar 2017 - Londonska revija Risk Magazine je v januarju 2017 Direktoratu za zakladništvo na Ministrstvu za finance Republike Slovenije podelila naziv "Upravljavec s tveganji državnega dolga leta" ("Sovereign Risk Manager of the Year").

Foto: MF

"Ta nagrada je dokaz, da smo strategijo upravljanja z javnim dolgom zastavili v pravo smer. Nismo je samo napisali, kar se pogosto zgodi z razlicnimi strategijami, ampak jo tudi uspesno izvajamo. Pricakujem, da bomo s taksnim pristopom in delom nadaljevali tudi v prihodnje. Iskrena zahvala in cestitke sodelavcem," je ob tem dejala ministrica za finance Mateja Vranicar Erman.

 

Nagrade za upravljanje s tveganji se dodeljujejo organizacijam in posameznikom za delo na področjih trga izvedenih finančnih instrumentov in upravljanja s tveganji. Tovrstne nagrade imajo najdaljšo zgodovino prav pri reviji Risk Magazine in so hkrati široko priznane kot najprestižnejše.

 

V reviji Risk Magazine je bil o razlogih za podelitev prestižnega priznanja objavljen daljši zapis: http://www.risk.net/risk-magazine/analysis/2479838/sovereign-risk-manager-of-the-year-republic-of-slovenia.

 

Pri Risk Magazine poudarjajo, da je Direktorat za zakladništvo v letu 2016 med majem in oktobrom izvedlo tri transakcije odkupa državnih obveznic, nominiranih v USD, v skupnem znesku 2,61 mrd USD in jih zamenjalo s sočasno izdajo cenejših obveznic v evrih. Republika Slovenija je dolarske obveznice izdala v letih od 2012 do 2014, ko ji je bil zaradi finančne krize dostop do trga evrskih finančnih instrumentov omejen oziroma nedostopen. Kljub temu, da se je Slovenija tako uspela izogniti zunanji pomoči Evropske unije, so tovrstni obrestni izdatki vseeno predstavljali breme za državni proračun.

 

Po izvedbi vrste reform, ki so sledile v prihodnjih letih, vključujoč fiskalno konsolidacijo, privatizacijo, pokojninsko reformo in reformo trga dela ter dokapitalizacijo bank, si je Slovenija ponovno pridobila zaupanje na kapitalskih trgih in njene bonitetne ocene so se zvišale. Prav tako se je umirila finančna kriza na mednarodni ravni in ob ekspanzivni denarni politiki ECB je izposojanje v evrih postalo cenejše. V letu 2016 je tako neto sedanja vrednost celotne transakcije zamenjave dolarskih za evrske obveznice dosegla pozitivne vrednosti in sprejeta je bila odločitev zanje.

 

Gre za zelo kompleksne transakcije, ki se v zgodovini finančnega poslovanja niso izvedle velikokrat in zahtevajo visoko strokovno in dinamično ekipo. Transakcije upravljanja z dolarskim dolžniškim portfeljem državnega proračuna so se izvedle z več sočasnimi posli, in sicer z izdajo novih državnih obveznic, nominiranih v EUR, odkupom državnih obveznic, nominiranih v USD, ter predčasno prekinitvijo poslov valutnih zamenjav, sklenjenih ob izdaji teh obveznic. S takšno transakcijo predčasnega financiranja so bili doseženi pozitivni proračunski učinki, povečal se je povprečni čas vezave dolga in zmanjšalo se je tveganje refinanciranja ter znižal delež dolga Republike Slovenije izdanega v tuji valuti. Realizirali prihranki izvedenih transakcij skupaj znašajo 66 mio EUR. 

 

Naziv "Upravljavec s tveganji državnega dolga leta" se podeljuje kot priznanje za delo državnim organom, ki upravljajo z državnim dolgom, ter ostalim državnim ali nadnacionalnim izdajateljem. V preteklosti so naziv prejeli:

2007 – Novozelandska državna zakladnica (New Zealand Debt Management Office)

2009 – Avstralska državna zakladnica (The Australian Office of Financial Management – AOFM)

2010 – Državna zakladnica Združenega kraljestva (UK Debt Management Office)

2011 – Avstralska državna zakladnica (The Australian Office of Financial Management – AOFM)

2012 – Nizozemska državna zakladnica (Dutch State Treasury Agency – DSTA)

2013 – Turška državna zakladnica (Undersecretariat of Treasury, Turkey)

2014 – Švedska državna zakladnica (Riksgäldenn, Sweden)

2015 – Portugalska državna zakladnica (Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, Portugal
               –  IGCP)

2016 – Mehiška državna zakladnica (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Mexico – SHCP)

2017 – Direktorat za zakladništvo, Ministrstvo za finance, Republika Slovenija.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI