Skoči na vsebino

NOVICA

9. 1. 2017

Na zagrebškem sodišču se nadaljuje postopek PBZ proti LB in NLB

Ljubljana, 9. januar 2017 - Danes je na sodišču v Zagrebu potekala obravnava v enem od sporov, ki ga Privredna banka Zagreb (PBZ) vodi proti Ljubljanski banki (LB) in Novi Ljubljanski banki (NLB). V postopkih o t.i. prenesenih deviznih vlogah Slovenija dosledno opozarja, da Hrvaška ne upošteva Memoranduma o soglasju, ki sta ga državi podpisali marca 2013 v Mokricah. Memorandum namreč zahteva ustavitev vseh sodnih postopkov, ki sta jih v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami začeli Zagrebačka banka in PBZ. Obravnava v današnji zadevi PBZ proti LB in NLB se bo nadaljevala 23. februarja 2017.

Hrvaška vlada se je z Memorandumom zavezala, da bo do končne rešitve tega vprašanja zagotovila ustavitev vseh sodnih postopkov, ki sta jih v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami začeli Zagrebačka banka in PBZ. Zavezala se je tudi, da se z namenom reševanja navedenega vprašanja ne bodo začeli novi sodni ali drugi postopki v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami.

 

Slovenska vlada se je v Memorandumu zavezala, da bo po podpisu Memoranduma pričela s postopkom ratifikacije Pogodbe o pristopu Hrvaške k EU. Slovenija je svoj del obveznosti izpolnila, Hrvaška pa ne. Memorandumu namreč ne priznava statusa mednarodne pogodbe, s čimer želi onemogočiti prekinitev (stay) sodnih postopkov za nedoločen čas, kar je v nasprotju z dogovori med državama.

 

Nerazumljivo je tudi hrvaško razumevanje statusa glavne podružnice LB v Zagrebu. Ko ta v sodnih postopkih zahteva vračilo posojil hrvaškim podjetjem, ji sodišča ne priznavajo sposobnosti biti tožeča stranka (aktivne legitimacije), ko pa gre na drugi strani za tožbe hrvaških varčevalcev proti podružnici LB v Zagrebu v zvezi s starimi deviznimi vlogami, ni ovir za priznavanje sposobnosti biti tožena stranka (pasivne legitimacije).

 

Služba za odnose z javnostmi