Skoči na vsebino

NOVICA

5. 1. 2017

Vlada izdala uredbo o dvigu trošarin na tobačne izdelke

Vlada je izdala Uredbo o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke, s katero se v dveh korakih zvišujejo trošarine za vse tobačne izdelke, in sicer 1. februarja in 1. julija 2017. Posledično lahko pričakujemo, da bodo zavezanci zvišali drobnoprodajne cene tobačnih izdelkov. Finančni učinek povišanja trošarin v dveh korakih znaša 11,3 mio evrov na letni ravni oziroma 0,94 mio evrov na mesec.

Uredba je pripravljena na podlagi Sklepa vlade, sprejetega ob obravnavi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, s katerim je bila ministrstvu za finance naložena priprava spremembe uredbe z namenom zvišanja trošarine na cigarete.

  

S sprejeto uredbo se zvišujejo trošarine za vse tobačne izdelke, in sicer 1. februarja in 1. julija 2017 (torej v dveh korakih). Posledično lahko pričakujemo, da bodo zavezanci zvišali drobnoprodajne cene tobačnih izdelkov. Finančni učinek povišanja trošarin v dveh korakih znaša 11,3 mio evrov na letni ravni oziroma 0,94  mio evrov na mesec. Ocenjeno je, da se bodo za nekaj manj kot 3 % znižale količine tobačnih izdelkov od katerih je obračunana trošarina. Zaradi enomesečnega zamika pri plačilu trošarine v državni proračun, bo prvi finančni učinek viden šele v mesecu marcu 2017, učinek na prihodke v letu 2017 pa bo 8,7 mio evrov in dodatnih 2,6 mio evrov v letu 2018

 

S predlagano uredbo se zvišajo zneski trošarine za cigarete, cigare in cigarilose, drobno rezani tobak in drug tobak za kajenje. V skladu s parametri se določi znesek specifične trošarine in odstotek proporcionalne trošarine za cigarete, ki se prodajajo na slovenskem trgu, in ugotavlja tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaret.

 

Za cigarete se trošarina zviša s 106 na 109 evrov, 1. julija 2017 pa na 111 evrov.

 

Pri 22-odstotnem DDV in 109 evrih trošarine znaša celotna obremenitev cigaret iz razreda tehtane povprečne drobnoprodajne cene 80,14 % drobnoprodajne cene oziroma 140,65 evra za tisoč cigaret oziroma 2,813 evra za zavojček dvajsetih cigaret. Specifična trošarina znaša 1,4065 evra za zavojček dvajsetih cigaret oziroma 70,3238 evra za tisoč kosov cigaret. Proporcionalna trošarina znaša 22,0377 % drobnoprodajne cene. Za cigarete, ki se prodajajo po ceni, nižji od 3,51 evra za zavojček dvajsetih cigaret, se določa trošarina v znesku 109 evrov za tisoč kosov, kar je enako obdavčitvi cigaret iz razreda tehtane povprečne drobnoprodajne cene.

 

1. julija 2017 se trošarina zviša na 111 evrov. Pri 22-odstotnem DDV in 111 evrih trošarine znaša celotna obremenitev cigaret iz razreda tehtane povprečne drobnoprodajne cene 81,28 % drobnoprodajne cene oziroma 142,65 evra za tisoč cigaret oziroma 2,853 evra za zavojček dvajsetih cigaret. Specifična trošarina znaša 1,4265 evra za zavojček dvajsetih cigaret oziroma 71,3238 evra za tisoč kosov cigaret. Proporcionalna trošarina znaša 22,6075 % drobnoprodajne cene. Za cigarete, ki se prodajajo po ceni, nižji od 3,51 evra za zavojček dvajsetih cigaret, se določa trošarina v znesku 111 evrov za tisoč kosov, kar je enako obdavčitvi cigaret iz razreda tehtane povprečne drobnoprodajne cene.

 

Za cigare in cigarilose se trošarina 1. februarja 2017 zviša na 6,2 % od drobnoprodajne cene, vendar znaša najmanj 41 evrov za 1000 kosov, s 1. julijem 2017 pa se zviša na 6,3 % od drobnoprodajne cene, a najmanj 42 evrov za 1000 kosov. Za drug tobak za kajenje se trošarina 1. februarja 2017 zviša s 40 na 41 evrov za kilogram, s 1. julijem 2017 pa na 42 evrov za kilogram. Za drobno rezani tobak znaša od 1. februarja 2017 naprej 36 % od drobnoprodajne cene in 41 evrov za en kilogram, vendar najmanj 91 evrov za en kilogram (prej 88 evrov za kilogram), s 1. julijem 2017 pa se zviša na 37 % od drobnoprodajne cene in 42 evrov za en kilogram, vendar skupaj najmanj 92 evrov za en kilogram.

  

Služba za odnose z javnostmi