Skoči na vsebino

NOVICA

5. 1. 2017

Vlada za neizvršna direktorja DUTB imenovala Miho Juharta in Mitjo Križaja

Ljubljana, 5. januar 2017 – Vlada je Marka Simonetija danes odpoklicala z mesta neizvršnega direktorja DUTB, hkrati pa je za neizvršna direktorja imenovala Miho Juharta in Mitjo Križaja ter s tem popolnila upravni odbor DUTB. Imenovala ju je za obdobje petih let, funkcija pa jima začne teči 28. januarja 2017.

Foto: MF

Marko Simoneti je konec oktobra lani kot član in predsednik upravnega odbora DUTB na vlado naslovil prošnjo za odpoklic z mesta člana upravnega odbora, vlada pa se je s to prošnjo danes seznanila in odločila, da ga s položaja odpokliče z dnem 27. januar 2017.

 

Poleg odstopa Marka Simonetija že dalj časa ostaja nezasedeno še eno mesto neizvršnega direktorja DUTB, zato je vlada danes imenovala dva neizvršna direktorja, Miho Juharta in Mitjo Križaja, ter s tem popolnila upravni odbor DUTB. Imenovala ju je za obdobje petih let, funkcija pa jima začne teči 28. januarja 2017.

 

Za neizvršnega direktorja DUTB je lahko v skladu z Zakonom o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje ter merila:

 

- osebna integriteta in poslovna etičnost, še posebej, da v zvezi z njegovim ravnanjem ni bila ugotovljena hujša kršitev predpisov s področja integritete in preprečevanja korupcije ali s področja javnega naročanja;

- najmanj univerzitetna izobrazba ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo;

- je strokovnjak s področja bančništva, financ ali gospodarskega prava z vsaj desetimi leti izkušenj s področja vodenja ali nadziranja gospodarskih družb;

- ni delničar ali družbenik v banki, ki je deležna ukrepov po tem zakonu ali namenske družbe, ki je deležna ukrepov po tem zakonu;

- ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Miha Juhart je leta 1996 doktoriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, trenutno pa je njen dekan. Je redni profesor za področje civilnega in gospodarskega prava. V preteklosti je bil več let predsednik strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, deloval pa je tudi v nadzornih svetih Družbe za avtoceste v RS, Nuklearne elektrarne Krško in Pozavarovalnice Save.

 

Mitja Križaj je univerzitetni diplomirani ekonomist. Je direktor in lastnik družbe Fundament svetovanje in investicije, ki se ukvarja s finančnim in poslovnim svetovanjem. V zadnjih nekaj letih je deloval kot direktor družb Hypo Leasing in Heta Asset Ressolution Slovenia ter kot predsednik uprave družbe Triglav Nepremičnine. Opravljal je tudi funkcije člana nadzornega sveta.

 

DUTB je delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja s skupščino, katere funkcijo opravlja vlada, in sedemčlanskim upravnim odborom. Štirje člani upravnega odbora so neizvršni direktorji, trije pa izvršni.

 

Neizvršne direktorje v skladu z Zakonom o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank imenuje in odpokliče vlada na predlog ministrstva za finance ter ministrstva, pristojnega za gospodarstvo. Skladno z zakonom tri neizvršne direktorje predlaga ministrstvo za finance, enega pa ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Miho Juharta in Mitjo Križaja je vlada imenovala na predlog finančnega ministrstva.

 

V skladu z Zakonom o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank je član upravnega odbora DUTB imenovan za obdobje petih let. Neizvršnega direktorja odpokliče vlada kot skupščina DUTB, izvršnega pa neizvršni direktorji.

 

Odnosi z javnostmi