Skoči na vsebino

NOVICA

4. 1. 2017

Stekli pogovori z občinami o prilagoditvi povprečnine v letih 2017 in 2018

Ljubljana, 4. januar 2017 – Med ministrstvom za finance in združenji občin so danes stekli pogovori o prilagoditvi višine povprečnine v letih 2017 in 2018 zaradi dogovora o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju. Strani sta se dogovorili, da bosta do naslednjega sestanka, ki bo predvidoma v drugi polovici januarja, predstavili natančne izračune glede možnega dviga povprečnine.

Foto: MF

Ministrstvo za finance se je v okviru lanskih pogajanj o financiranju občin v letih 2017 in 2018 zavezalo, da bo v primeru dogovora s sindikati javnega sektorja, ki bi privedel do višjih stroškov dela tudi za občine, temu primerno prilagodilo višino povprečnine v noveli zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018. Dodatna sredstva za transfer v občinske proračune se bodo zagotovila v okviru obstoječega maksimalnega obsega odhodkov državnega proračuna.

 

Ministrstvo je predstavnikom združenj na današnjem srečanju predstavilo vsebino dogovora s sindikati javnega sektorja in prve izračune, koliko dodatnih stroškov bi odpadlo na občine. V skladu s tem smo predlagali, da bi povprečnina namesto 530 evrov v letošnjem letu znašala nekaj več kot 532 evrov, za leto 2018 pa smo dopustili možnost, da spremembo višine povprečnine dogovorimo tekom letošnjega leta.

 

Občine predlagajo še nekoliko višje zvišanje povprečnine. Pogovore bomo nadaljevali v drugi polovici januarja, ko bosta strani soočili natančne izračune, na podlagi katerih smo ocenili obseg dodatnih odhodkov občin zaradi dogovora s sindikati.

 

Služba za odnose z javnostmi