Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada Republike Slovenije seznanjena z namero Ministrstva za finance, da bo vložilo tožbo zoper odločbo Informacijskega pooblaščenca zaradi kršitve zakona v škodo javnega interesa

Ljubljana, 28. oktober 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji zahtevala od Državnega pravobranilstva Republike Slovenije, naj zaradi kršitve zakona v škodo javnega interesa vloži tožbo zoper odločbo Informacijskega pooblaščenca z dne 30. 9. 2010 in mu predlaga, naj v isti zadevi vloži tudi predlog za izdajo začasne odredbe. Vlada Republike Slovenije se seznanja z namero Ministrstva za finance, da bo vložilo tožbo v zadevi iz prejšnje točke tudi samo kot tožeča stranka.

Informacijski pooblaščenec je 30. 9. 2010 izdal odločbo, s katero je delno odpravil odločbo Ministrstva za finance z dne 12. 4. 2010 in temu naložil, naj v roku trideset dni od vročitve odločbe posreduje prosilcu Martinu Vrečku, Maribor, v obliki fotokopije ali poskeniranih na njegov elektronski naslov, sedemnajst dvostranskih Pogodb o poslovnem sodelovanju, ki jih je Ministrstvo za finance sklenilo z vsako od 17 bank, skupaj s konfirmacijami o sklenjenih poslih za depozite in likvidnostne kredite z bankami za obdobje od 1. 2. 2009 do 31. 1. 2010.

 

Ministrstvo za finance ne nasprotuje razkritju Pogodb o poslovnem sodelovanju, odločno pa nasprotuje razkritju konfirmacij o sklenjenih posameznih poslih za depozite in likvidnostne kredite s posameznimi bankami. Odrejenemu razkritju konfirmacij o sklenjenih poslih za likvidnostne kredite nasprotuje zato, ker prosilec teh podatkov sploh ni zahteval in je torej Informacijski pooblaščenec prekoračil zahtevek prosilca. Razkritju konfirmacij o sklenjenih poslih za depozite enotnega zakladniškega računa države pri bankah pa nasprotuje zato, ker bi ministrstvo s tem razkrilo poslovno skrivnost bank, čemur banke odločno nasprotujejo, zlasti zato, ker bi jim s tem nastala občutna gospodarska škoda (poslabšanje konkurenčnega položaja na trgu). Z razkritjem konfirmacij pa bi ministrstvo poslabšalo tudi položaj države pri sklepanju novih poslov v okviru upravljanja s sredstvi na enotnem zakladniškem računu države, ker bi bile posamezne banke seznanjene s pogoji drugih bank in ker ima pri teh poslih tudi država konkurenco.

 

Ministrstvo za finance je zato Vladi Republike Slovenije predlagalo, naj od Državnega pravobranilstva Republike Slovenije zahteva, da pri Upravnem sodišču Republike Slovenije zaradi kršitve zakona v škodo javnega interesa vloži tožbo zoper odločbo Informacijskega pooblaščenca z dne 30. 9. 2010 in mu predlaga, naj v isti vloži tudi predlog za izdajo začasne odredbe.

 

Ministrstvo za finance namerava vložiti tožbo v predmetni zadevi tudi samo kot tožeča stranka.


SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI