Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada sprejela sklep o zavrženju zahteve Splošnega gradbenega podjetja Slovenija Ceste Tehnika Obnova, Ljubljana, za odločitev v sporu o pristojnosti

Ljubljana, 28. oktober 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela sklep o zavrženju zahteve Splošnega gradbenega podjetja Slovenija Ceste Tehnika Obnova, d. d. Slovenska 56, Ljubljana, z dne 30. 7. 2010, za odločitev v sporu o pristojnosti.

Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste Tehnika Obnova, d. d. Slovenska 56, Ljubljana, je dne 30. 7. 2010 na Vlado Republike Slovenije vložilo zahtevo, da na podlagi ZUP odloči v sporu o pristojnosti. V svoji zahtevi je vlagatelj predlagal, da vlada odloči, da je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem na podlagi določil Zakon o revidiranju (Zrev-2) pristojna za nadzor nad pooblaščenimi ocenjevalci v zadevi, ki jo je vlagatelj sprožil pred to agencijo.

 

ZUP pozna dve vrsti spora o pristojnosti, in sicer pozitivnega in negativnega, ki se lahko nanašata na krajevno ali stvarno pristojnost. V ZUP je določeno, da gre za pozitiven spor v primeru, ko si dva organa lastita pristojnost za odločanje v isti upravni zadevi, za negativni spor pa takrat, ko nobeden izmed organov zaradi domnevne nepristojnosti noče odločati o zadevi. V sporu o pristojnosti na podlagi 3. točke 1. odstavka 26. člena ZUP, na katero se sklicuje vlagatelj, Vlada RS odloča o sporu med nosilci javnih pooblastil, ki imajo javno pooblastilo na podlagi zakona.

 

Iz vseh navedenih določb izhaja, da je osnovni pogoj za to, da lahko govorimo o sporu o pristojnosti, da obstajata najmanj dva organa, ki menita, da sta pristojna oziroma nista pristojna za odločanje v upravni zadevi. Iz vlagateljeve zahteve ni razbrati, da bi obstajal spor za odločanje med dvema organoma, ampak želi vlagatelj rešiti le vprašanje ustreznosti ravnanja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem oziroma njene pristojnosti na podlagi Zrev-2.

 

Ker v predmetni zadevi niso izpolnjeni pogoji za spor o pristojnosti, je Vlada Republike Slovenije na podlagi ZUP, zahtevo vlagatelja zavrgla.

 

V sporu o pristojnosti se ne odloča meritorno o upravni zadevi, ampak se odloči le o tem, kateri izmed organov, ki so udeleženi v sporu o pristojnosti, je pristojen za odločanje v konkretni upravni zadevi, zato Vlada Republike Slovenije ni obravnavala vlagateljevih obsežnih navedb o upravičenosti njegovega zahtevka, ki ga je vložil pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem.

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI