Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada sprejela Strategijo upravljanja s kapitalsko naložbo države v NLB d.d.

Ljubljana, 21. oktober 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Strategijo upravljanja s kapitalsko naložbo države v NLB d.d.

Ministrstvo za finance ocenjuje, da je NLB kot največja banka na slovenskem bančnem trgu za državo sistemskega pomena in da je stabilno lastništvo NLB ključni vzvod, ki državi v obstoječi ureditvi evropske finančne stabilnosti (kompleksen sistem regulative, nadzora in upravljanja s kriznimi situacijami) zagotavlja vzdrževanje in upravljanje s finančno stabilnostjo celotnega slovenskega finančnega sistema.

 

Državno lastništvo v NLB danes predstavljajo RS, KAD, SOD, ZT in 19 družb v neposredni ali posredni večinski lasti države, ki imajo skupaj v lasti 48,58% delnic NLB.

 

Državno lastništvo v NLB bomo kratkoročno konsolidirali (odkup delnic NLB od 19 državnih družb s strani RS, KAD, SOD in/ali ZT), stabilizirali (dogovor o skupnem upravljanju naložbe v NLB med RS, KAD, SOD, ZT in ostalimi zainteresiranimi državnimi družbami) ter povečali na 50%+1d.

 

Ministrstvo za finance je Vladi RS predlagalo, da država v prihodnji dokapitalizaciji NLB sodeluje v obsegu, potrebnem za ohranjanje večinskega lastniškega deleža države. Ta predlog sledi tudi sklepu Odbora za finance in monetarno politiko Državnega zbora z dne 8. 9. 2010, ki je Vladi RS naložil, da država do sprejema Strategije upravljanja s kapitalskimi naložbami države ne sme zmanjšati obstoječega lastniškega deleža v NLB. V primeru, če država v prihodnjih dokapitalizacijah NLB ne bi sodelovala, bi se namreč izpostavila nevarnosti, da večinsko lastništvo v NLB kadarkoli v času po tako izvedenih dokapitalizacijah pridobi obstoječi ali novi investitor, kar bi lahko imelo za posledico izgubo NLB kot strateško samostojne banke in to brez prevzemne premije, ki bi jo v primeru odločitve za vodeno privatizacijo oziroma ob preudarno načrtovani in kontrolirani prepustitvi večinskega lastniškega deleža v NLB privatnemu investitorju lahko iztržila država.

 

Dodatno je ministrstvo predlagalo, da država v prvi naslednji dokapitalizaciji NLB z nadproporcionalnim vplačilom kapitala poveča svoj obstoječi lastniški delež v višini 48,58% in ga utrdi na 50%+1d. Pri tem posebej opozarjamo, da bo opisan predlog izvedljiv le v primeru, če bo ATVP v aktualnem postopku pritrdila navedbam Vlade RS, da država in KBC na podlagi delničarskega sporazuma v NLB delujeta usklajeno in presegata končni prevzemni prag v višini 75%, s čimer bo imela država možnost za povečevanje obstoječega lastniškega deleža brez da bi zapadla pod obveznost dajanja ponudbe za prevzem.

 

Za Vlado RS kot lastnika NLB je ključen kratkoročni izziv izboljšanje upravljanja banke v smeri maksimizacije njene vrednosti za lastnike.

 

Ministrstvo za finance ne vidi zadržkov, da se država v dogovarjanju s ključnimi investitorji zaveže k uvrstitvi delnic NLB na borzo (IPO) v obsegu 50%-1d (torej vse delnice NLB nad 50%+1d, ki na srednji rok ostajajo v lasti države), ko bodo nastopile ugodne tržne razmere.

 

Po mnenju Ministrstva za finance bi morala država pri morebitni odločitvi za umik na 25%+1d v prihodnosti privatizacijo NLB izpeljati postopno in premišljeno na način, ki bi z vključitvijo zainteresiranih finančnih institucij omogočal, da NLB ohranimo kot strateško samostojno banko. V tem primeru pričakujemo precejšnje javno finančne prihodke.

 

Dodatno k strokovnim argumentom, s katerimi Ministrstvo za finance utemeljuje svoj predlog za ohranjanje NLB v večinski domači (na srednji rok državni) lasti, pa na Ministrstvu za finance tudi trenutne tržne razmere ocenjujemo kot izrazito neugodne za sprejem odločitve za nadaljevanje privatizacije NLB.

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI