Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državni proračun v prvih petih mesecih s skoraj 150 milijoni evrov presežka

Ljubljana, 28. junij 2019 – Državni proračun je v prvih petih mesecih letošnjega leta zabeležil skoraj 4,22 milijarde evrov prihodkov, kar je 8 % več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so se zvišali za 6 % na približno 4,07 milijarde evrov, kar pomeni, da je proračun v tem obdobju izkazal 147,5 milijona evrov presežka. V enakem obdobju lani ga je bilo slabih 67 milijonov evrov.

Davčni prihodki, ki predstavljajo glavni vir proračunskih prihodkov, so se v prvih petih mesecih letošnjega leta glede na enako lansko obdobje zvišali za 7,7 % na nekaj manj kot 3,62 milijarde evrov. K temu je prispevalo nadaljevanje ugodnih trendov v gospodarstvu, na trgu dela in pri gibanju potrošnje. Prihodki iz dohodnine so se zvišali za 9,8 % na dobrih 589 milijonov evrov, iz davka od dohodkov pravnih oseb za 23,2 % na dobrih 480 milijonov evrov, iz DDV pa za 6,7 % na nekaj več kot 1,55 milijarde evrov. Prihodki iz trošarin so se medtem znižali za 0,9 % na dobrih 608 milijonov evrov.

 

Za plačila domačih in tujih obresti smo v prvih petih mesecih odšteli nekaj več kot 520 milijonov evrov, kar je 13,2 % manj kot v enakem obdobju lani. To smo dosegli z aktivnim upravljanjem dolga. Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost zaposlenih v ožji državni upravi so se zvišala za 9,4 % na dobrih 536 milijonov evrov, sredstva za plače in prispevke zaposlenih v širši javni upravi v okviru tekočih transferov v javne zavode pa so narasla za 6,4 % na 676 milijonov evrov. Zvišanje teh stroškov je med drugim posledica rednega napredovanja javnih uslužbencev in ukrepov v okviru dogovora s sindikati javnega sektorja.

 

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih petih mesecih letos zabeležila približno 7,83 milijarde evrov prihodkov in 7,64 milijarde evrov odhodkov.

 

Podrobne informacije o realizaciji državnega proračuna in ostalih treh blagajn si lahko preberete v pregledu javnofinančnih gibanj v prilogi.

 

Odnosi z mediji